Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Šeimos dieną Kaune susitiko „Sutuoktinių susitikimų" dalyviai iš visos Lietuvos (2003 12 28)

2004 sausio 15, 18:19

Gruodžio 28-ąją, Šventosios Šeimos dieną, šv. Mišiomis Kauno šv. Ksavero jėzuitų bažnyčioje prasidėjo „Sutuoktinių susitikimų“ rekolekcinio judėjimo dalyvių ir jų vaikų kalėdinis susitikimas, į kurį susirinko per 80 šeimų su vaikais iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Šv. Mišiose, kurias aukojo kun. S. Kazėnas SJ, giedojo Kauno miesto vaikų chorai. Po Mišių jėzuitų gimnazijos salėje susitikimo dalyviai žiūrėjo Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijų sutuoktinių parengtus vaidinimus bei Kauno arkivyskupijos atstovų etnografinį pasirodymą. Kartu su susitikimo dalyviais žaidė, šoko ir liaudies dainas dainavo Kauno jėzuitų gimnazijos etnografinis ansamblis (vadovė V. Braziulienė). Šventės metu vyko agapė.