Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Sielovadinė pagalba išsiskyrusiesiems Arkivyskupijos Šeimos centre

2010 rugsėjo 20, 17:51

Kauno arkivyskupijos Šeimos centre (Vilniaus g. 29) veikia išsiskyrusių žmonių sielovados grupė.

Tiems, kas išgyveno skyrybas ir jaučia, kad liko neatsakytų klausimų, slegiančių neišsakytų jausmų, siūlome ateiti į Išsiskyrusiųjų sielovados grupę. Užsiėmimai vyksta kartu su dvasininku ir psichologu.

Kviečiami vyrai ir moterys, patiriantys skyrybų krizę arba skyrybų padarinius. Tai galimybė pasidalyti sunkumais, išgirsti kitą žmogų, naujai pamatyti save ir įgyti jėgų kurti tolesnį gyvenimą pasitikint Dievu.

Naujos grupės užsiėmimus planuojame pradėti 2010 m. spalio mėn.

Norinčius dalyvauti kviečiame skambinti Jūratei tel. 8 37 262495 (Kaune) arba 8 612 51018.

Kauno arkivyskupijos Šeimos centro informacija