Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Malda už kunigus Kristaus Prisikėlimo parapijoje

2010 rugsėjo 20, 18:17

Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebono mons. Vytauto Grigaravičiaus iniciatyva parapijos tikintieji ir pasauliečiai kviečiami savo malda, dėmesiu bei visapusiška pagalba palaikyti bendruomenių dvasinius vadovus – kunigus.

Kiekvieną penktadienį 17.30 val. Paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyksta pusvalandžio trukmės Švč. Sakramento adoracija už kunigus. Joje dalyvaujantys tikintieji gieda ir meldžiasi už kunigus bei naujus pašaukimus, budi tyloje, giesmėmis pagarbina Dievą už kunigystės dovaną, patikėtą Bažnyčiai.

Parengta pagal Kristaus Prisikėlimo parapijos informaciją (http://www.prisikelimas.lt/index.php?id=9&nid=1030)