Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2004 01 21)

2004 sausio 23, 17:55
Sausio 21 d. Kauno kurijoje vyko eilinis arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Tradiciškai jis pradėtas bendra Valandų liturgijos malda. Pirmojoje susitikimo dalyje Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas kunigams vedė konferenciją „Biblija liturgijoje ir Dievo žodžio kultas“. Prelegentas pabrėžė ypatingą Dievo žodžio reikšmę tiek ir kasdieniame krikščionies gyvenime, tiek ir liturgijoje. „Kunigas privalo labai atsakingai rengtis homilijai, – sakė vysk. J. Ivanauskas, – nes Dievo žodis yra kiekvieno tikinčiojo kasdienė duona“. Vyskupas atkreipė kunigų dėmesį ir į tai, kaip svarbu tinkamai skelbti Dievo žodį, kuris ugdytų tikinčiųjų tikėjimą, viltį ir meilę, o tuo pačiu – formuotų gyvą parapijos bendruomenę. Ganytojas priminė ir Dievo Tautos pareigas – skaityti Šventąjį Raštą, jį skelbti ir gyventi Dievo žodžiu. Po to vysk. J. Ivanauskas atsakė į kunigų klausimus.

Antrojoje susitikimo dalyje Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius su kunigais aptarė aktualius arkivyskupijos gyvenimo klausimus. Diskutuota apie sakralinio meno vertybių saugojimą bažnyčiose, parapijiečių lankymą, kunigų susitikimus su valdžios atstovais. Pastaruoju klausimu pabrėžta, kad tokie susitikimai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į bažnytinę tvarką bei derinant su vietos ordinaru. Susitikimas užbaigtas bendra malda bei pietumis. Kitas arkivyskupijos kunigų susirinkimas kurijoje numatytas vasario 18 d.

Tos pačios dienos popietę kurijoje vyko ir Kunigų tarybos susirinkimas. Jo metu kunigai, be kita ko, pritarė arkivyskupo siūlymui ateityje steigti arkivyskupijoje kelias naujas parapijas: dvi Kauno mieste (dar vieną parapiją šimtatūkstantiniame Šilainių mikrorajone ir vieną – šiaurinėje miesto dalyje); taip pat ketinama steigti antrą parapiją Jonavoje – antrajame pagal gyventojų skaičių arkivyskupijos mieste (čia gyvena apie keturiasdešimt tūkstančių gyventojų).

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba
Rotušės a. 14 A, LT-3000 Kaunas
Tel.: (37) 40 90 25, faks.: (37) 32 00 90
El. paštas: info@kn.lcn.lt ; http://kaunas.lcn.lt/