Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ligonių dienos Jonavoje

2010 rugsėjo 22, 16:47

Paskutiniais mėnesių penktadieniais Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje rengiamos Ligonių dienos. Tądien parapijoje ypatingas dėmesys skiriamas ligoniams, ypač tiems, kurie negali sekmadieniais dalyvauti šv. Mišiose.

Visi parapijos nariai, kurie turi namuose ligonį, raginami paskutinį mėnesio penktadienį pakviesti kunigą, kad aplankytų jį su sakramentais. Tam kiekvieną mėnesį sudaromas ligonių lankymo paskutiniais mėnesio penktadieniais sąrašas. Už parapijos ligonius meldžiamasi ir tos dienos vakaro šv. Mišiose. Parapijoje kunigą ligoniui galima pakviesti ir bet kuriuo kitu metu (išsamiau žr. http://jokuboparapija.lt/?skelbimai/show/133).

Parengta pagal parapijos informaciją