Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ metinė šventė Kaune (2010.10.02)

2010 spalio 06, 08:08

Spalio 2 d. Kauno technologijos universiteto trečiuosiuose rūmuose vyko ateitininkų medikų korporacijos „Gaja“ metinė šventė.

Ji prasidėjo šv. Mišiomis KTU koplyčioje. Liturgijai vadovavo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikų kapelionas kun. Nerijus Šmerauskas, kartu meldėsi gausus būrys korporantų bei svečių. Homilijoje kun. N. Šmerauskas ragino įsigilinti į korporacijos pavadinimą, atspindintį nenugalimą gyvybę, o Bažnyčiai minint Angelų Sargų – Dievo pasiuntinių dieną pamąstyti apie Dievo duotą gyvybės dovaną, kuri pasaulyje dažnai būna apiplėšiama. Gydytojai kaip Dievo pasiuntiniai pašaukti saugoti gyvybę ir padėti ją palaikyti. Gydytojų katalikų, ateitininkų užduotis – būti atsigręžusiems į Dievą tikėjimo akimis, kad galėtų būti Jo veikėjais, kalbėtojais, mąstytojais – Dievo darbų nešėjais.

Po homilijos korporacijos nariai, ištarę priesaiką bei priklaupę ir pabučiavę korporacijos vėliavą, buvo perkelti į senjorus ir filisterius, palaimintos naujosios kepuraitės su korporacijos simbolika. Šv. Mišių pabaigoje sugiedotas ateitininkų himnas.

Vėliau pasipylė gausūs ir nuoširdūs sveikinimai bei linkėjimai. Išskirtinę dovaną parengė Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentų korporacija „Tilia“. „Norėjome jums padovanoti truputi istorijos“, - sakė jos atstovas, įteikdamas prieškariu išleistą ateitininkų himną.

Šventėje buvo pristatyta korporacijos valdybos metų veiklos ataskaita, joje – trys kasmetinės tradicijos: Pasaulinės ligonių dienos minėjimas vasarį, Gyvybės savaitė pavasarį, žygis užbaigiant mokslų metus. Vėliau vyko forumas pagal šių metų pasirinktą temą „Kas yra gydytojas Lietuvoje?“ Šventė baigėsi agape.

 S. Adler-Mikulėnienė, LSMU akademinės sielovados darbuotoja