Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno Jono Laužiko specialiosios mokyklos mokinių krikštynos (2010.11.11)

2010 lapkričio 16, 10:49

Lapkričio 11 d. Kauno Šventojo Kryžiaus (Karmelitų) bažnyčioje vyko krikšto apeigos, kuriose Kauno Jono Laužiko mokyklos 6 mokiniai priėmė Krikšto sakramentą. Apeigų pradžioje tikybos mokytoja Viktorija Valatkienė savo katechezėje tėvams ir vaikams pristatė Krikšto sakramento svarbą žmogaus krikščioniškame gyvenime. Paskui parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis suteikė Krikšto sakramentą. Po apeigų klebonas dėkojo visiems, kurie prisidėjo prie šių vaikų pasiruošimo krikščioniškam gyvenimui, bei linkėjo ir ateityje rūpintis šių vaikų tikėjimo ugdymu. Apeigas papuošė mokyklos mokinių choro giesmės ( žr. nuotraukas http://www.karmelituparapija.lt/index.php?id=55&nid=212&pg=1)

Parapijos informacija