Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kūčios Kauno klinikose (2010.12.23)

2010 gruodžio 24, 16:19

Gruodžio 23 d. Kauno klinikų Šv. Luko koplyčioje šv. Mišias aukojo klinikų kapelionai. Liturgijai vadovavo kun. Nerijus Šmerauskas, koncelebravo kun. Andrius Alminas ir kun. Darius Varnelis. Po šv. Mišių tradicinės Kūčių vakarienės rinkosi klinikų darbuotojai, LSMU Senato nariai, dėstytojai. Visus susirinkusiuosius pasveikino LSMU kapelionas kun. Artūras Kazlauskas, vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, klinikų generalinis direktorius prof. Juozas Pundzius. 

Ganytojas džiaugėsi galėdamas dalyvauti tradicinėje, bet kartu ir istorinėje Kūčių vakarienėje, nes pirmą kartą joje dalyvauja LSMU senatas. Vysk. J. Ivanauskas dėkojo medikams už sunkią ir taip reikalingą tarnystę tiesiogiai prisiliečiant prie Dievo kūrinio – žmogaus.

Šventinę nuotaiką palaikė Ritos Preikšaitės atliktos giesmės ir visų kartu sugiedota „Sveikas, Jėzau gimusis“, pasidalijimas kalėdaičiais. Išeinantiems buvo dalijama Betliejaus taikos ugnis, raginanti tapti Dievo šviesos ir taikos nešėjais savo aplinkoje. 

Svetlana Adler-Mikulėnienė,
LSMU akademinės sielovados koordinatorė