Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

„Gėrio, grožio ir tikėjimo keliu” – paroda dorinio ugdymo tema (2004 04 08-24)

2004 balandžio 08, 10:30

Balandžio 8 dieną Kauno pedagogų kvalifikacijos centre (Vytauto g. 44) įvyko Kauno miesto dorinio ugdymo mokytojų darbo patirtį pristatančios parodos „Gėrio, grožio ir tikėjimo keliu” atidarymas. Šia paroda siekta supažindinti pedagogų bendruomenę su dorinio ugdymo mokytojų bei jų moksleivių kūrybiniais darbais, metodine medžiaga ir kitais leidiniais. Tuo norima plačiau paskleisti pedagogų darbo patirtį, puoselėti mokytojų ir moksleivių kūrybinį aktyvumą, dar labiau suartinti tikybos ir etikos mokytojus bendriems siekiams. Parodos atidaryme dalyvavo Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė Raimonda Petkevičiūtė, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro direktorius Valerijus Makūnas bei šio centro metodininkė Aldona Minderienė, Kauno I dekanato dekanas kun. Vytautas Grigaravičius, Kauno arkivyskupijos katechetikos centro l.e. vadovo pareigas Jolanta Jančiukienė, KKC darbuotojai, miesto tikybos ir etikos metodinių tarybų pirmininkės bei jų nariai, tikybos ir etikos mokytojai. Paroda veiks iki balandžio 24 dienos.