Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Atidaryta paroda apie Pažaislio vienuolyną (2004.05.20)

2004 gegužės 25, 14:58

Gegužės 20 d., minint 340-ąsias metines, kai buvo pasirašytas Pažaislio vienuolyno ansamblio fundacijos aktas ir pradėta jo statyba, Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje atidaryt leidinių ir fotografijų paroda “Baroko pilnatis Pažaislio vienuolyno ansamblyje” bei dailės paroda “Pažaislis mene”. Šios bibliotekos kultūrinių renginių vadovės Rimantės Tamoliūnienės teigimu „paroda surengta norint atkreipti visuomenės dėmesį į Pažaislio vienuolyno atsiradimo ir gyvavimo istoriją,  pasidžiaugti šiuo tobulu baroko meno šedevru“. Renginys prasidėjo Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios grigališkojo choralo grupės atliekamomis giesmėmis bei aktoriaus S. Bagaliūno perskaitytomis poetės J. Vaičiūnaitės eilėmis apie Pažaislį.

R. Tamoliūnienė pasidžiaugė, kad rengiant šią parodą, kurioje pasakojama apie Pažaislio ansamblio fundaciją, vienuolyno įsteigimą, Pažaislio vienuolijų istoriją, Gražiosios Meilės Motinos paveikslą, architektūros unikalumą, interjero puošybą ir t. t., ją konsultavo Pažaislio tyrinėtoja dr. L. Šinkūnaitė, atvirukais, nuotraukomis bei akvarelės ir tapybos darbais prie parodos prisidėjo D. Akstinas, fotografai R. Rakauskas, G. Česonis, dailininkai P. Stauskas, R. Vaitiekūnas, M. Mildažytė – Kulikauskienė ir kt. Parodoje taip pat panaudota bibliotekos fonduose saugoma medžiaga apie Pažaislį.

Dr. L. Šimkūnaitė atkreipė dėmesį, kad Pažaislio veržlus menas savo mįslinga trauka kviečiąs žmones čia vėl sugrįžti ir pajusti atspindėtą baroko pilnatvę, renesanso pasaulėjautą. Ji taip pat pasidžiaugė seserų kazimieriečių indėliu globojant Pažaislio ansamblį. Ses. kazimierietė J. Jonavičiūtė padėkojo parodos rengėjams ir apžvelgė Lietuvos šv. Kazimiero seserų kongregacijos istoriją, susijusią su Pažaisliu dar XV amžiuje.

Pristatymas baigėsi filmo “Pažaislio idilės” demonstravimu (scen. aut. N. Baužytė, rež. V. Kubilius), kurio sukūrimą inicijavo ir lėšas filmo pastatymui surinko JAV gyvenantis Pažaislio gerbėjas ir įvairių programų iniciatorius bei rėmėjas A. Liepinaitis.