Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Seminaras bendruomenėms „Vienybės link” (2004.05.21-23)

2004 gegužės 23, 11:49

Gegužės 21 – 23 d. Pal. J. Matulaičio vienuolyne Kaune katalikų bendruomenės “Naujoji Sandora” iniciatyva seminarą bendruomenėms tema ”Vienybės link” vedė G. Farley iš Pietų Afrikos, B. Clewette iš Austrijos ir R. Clarke iš N. Zelandijos. Seminare dalyvavo bendruomenės iš Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos. Pasak seminaro organizatorės A. Ivaškevičiūtės, tokių seminarų tikslas – sustiprinti bendruomenes ir maldos grupes keičiantis patirtimi su Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenėmis.

Seminaro dalyviams buvo pristatytas Europos bendruomenių tinklas ENC (European Network of Community), gyvuojantis jau septinti metai ir esantis krikščioniškojo Europos tinklo RELaY dalis. Ši organizacija kas dvejus metus rengia konferencijas skirtingose Europos šalyse, skatindama bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą ir naujai besikuriančių bendruomenių palaikymą. Taip pat susipažinta su krikščioniško Europos tinklo RELaY veikla. Tinklas puoselėja susitaikymą tarp krikščionių, evangelizaciją Europoje, pasauliečių lyderių ugdymą, jaunimo telkimą Evangelijai. Į jo veiklą įsitraukusi Lietuva ir dar 18 šalių.

B. Clewette, pats būdamas protestantas ir dirbdamas su katalikiška grupe “Jaunimo misijos“ krikščioniško susitaikymo srityje, pasidalijo savo įžvalgomis apie nūdienos situaciją Austrijoje puoselėjant ekumeninį bendradarbiavimą. Pasak jo, nors tarp katalikų ir protestantų jaučiama įtampa, bet 1999 m. Šv. Stepono katedroje vykusi ekumeninė savaitė dėl krikščionių vienybės, kurios metu protestantai su katalikais kartu nešė į Austriją atkeliavusį Jaunimo dienų kryžių, padėjo suvokti, kad esame broliai ir seserys Kristuje. Svečias paakino bendruomenes bendradarbiauti su kitomis krikščioniškomis grupėmis, akcentuodamas geranoriškumo, pagarbos ir supratimo svarbą.

Seminare B. Clewette ir R. Clarke kalbėjo apie kiekvieno, ypač vadovo, atsakomybės prisiėmimo svarbą. Pasak jų, itin svarbu atsakomybės imtis nebijant suklysti.

Seminaro metu vyko diskusijos grupėse apie ekumenizmą ir bendradarbiavimą.