Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kaune paminėta Gedulo ir Vilties diena

2002 birželio 17, 10:38
Penktadienį, birželio 14-ą, minint Gedulo ir vilties dieną, Kauno arkikatedroje bazilikoje Šv. Mišių aukai už tremtinius vadovavo arkivyskupas S. Tamkevičius. Pamokslo metu ganytojas sakė: “Genocido diena yra pavadinta vilties diena ir tai labai reikšminga. Tačiau reikia aiškiai atsakyti į klausimą, kas galėtų būti viltimi tūkstančiams mūsų tautiečių, kurie iš gyvenimo patiria tik smūgius? Į ką galėtų atsiremti žmonės, kurie jaučiasi praradę bet kokią žemišką atramą. Politikai guodžia Europos Sąjunga, biznieriai siūlo užsimiršimą alkoholyje ar narkotikuose. Psalmistas gi sako: Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė, veikliausia pagalba varguose.” – priminė arkivyskupas Kauno arkikatedroje bazilikoje gausiai susirinkusiems tremtiniams ir jų vaikams.

Švč. Mergele Marija, tu patyrusi tremtinės dalią ir persekiojimų audrą, tu ant savo rankų laikiusi nužudytą dieviškąjį Sūnų, padėk mums dabarties sunkumuose, padėk visiems šiandien kenčiantiems Lietuvos vaikams pereiti vargų kelius, bet visada išlaikyti ryšį su Jėzumi Kristumi, – tokia malda arkivyskupas S. Tamkevičius užbaigė katedroje penktadienį Mergelės Marijos garbei aukotų Šv. Mišių homiliją.