Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kuriamas Kardinolo V.Sladkevičiaus aktorių paramos fondas (2002 06 11)

2002 birželio 11, 11:05
Birželio 11 d. Kauno arkivyskupijos muziejuje vyko Kardinolo Vincento Sladkevičiaus vardo Aktorių paramos fondo steigiamasis susirinkimas. Fondas, kurio steigėjai – daugiausia žinomi Lietuvos aktoriai, režisieriai, kritikai, kultūros veikėjai, savo veikloje, pasitelkdami kardinolo V. Sladkevičiaus dvasinį palikimą, numato puoselėti krikščioniškąją kultūrinę veiklą šiandieninėje visuomenėje bei remti aktorių veteranų kūrybą. Fondo globėju patvirtintas arkivyskupas S. Tamkevičius.