Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Atnaujinta Kauno arkivyskupijos kunigų taryba

2002 liepos 30, 16:11
Liepos 29 d., pasibaigus Kauno arkivyskupijos kunigų tarybos kadencijos laikui, remiantis CIC ir LVK priimtu Kunigų tarybų statutu, arkivyskupas S. Tamkevičius dekretu nr. 210 paskelbė naują arkivyskupijos Kunigų tarybos sąrašą.

Liepos 29 d., pasibaigus Kauno arkivyskupijos kunigų tarybos kadencijos laikui, remiantis CIC (Katalikų Bažnyčios Kanonų teise) ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos priimtu Kunigų tarybų statutu, arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius dekretu nr. 210 paskelbė naują arkivyskupijos Kunigų tarybos sąrašą.

Arkivyskupijos kunigų išrinkti nauji tarybos nariai: kun. Vytautas Grigaravičius, kun. teol. lic. Evaldas Vitulskis, kun. doc. dr. Jonas Ivanauskas, mons. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas, kun. dr. Artūras Jagelavičius, kun. Kęstutis Grabauskas.

Remdamasis kan. 497-3o arkivysk. S. Tamkevičius Kunigų tarybos nariais dar paskyrė: kun. Aurelijų Žukauską, kun. Vytenį Vaškelį, kun. Gintautą Kabašinską, kun. teol. lic. Kazimierą Gražulį, kun. Augustiną Paulauską, kun. Virgilijų Rutkūną, kun. Sigitą Bitkauską, kun. Valdą Paužą.

Kauno arkivyskupijos konsultoriais arkivysk. S. Tamkevičius paskyrė šiuos kunigus: kun. doc. dr. Joną Ivanauską, mons. doc. dr. Vytautą Steponą Vaičiūną, kun. teol. lic. Evaldą Vitulskį, kun. Vytautą Grigaravičių, kun. dr. Artūrą Jagelavičių, kun. Kęstutį Grabauską, kun. Augustiną Paulauską.

Remiantis kan. 495, Kunigų taryba yra tartum vyskupo senatas, patariamojo balso teise padedantis ordinarui vadovauti vyskupijai skatinant jam patikėtosios Dievo tautos sielovadinę gerovę. Paskutinį kartą Kauno arkivyskupijos Kunigų taryba buvo atnaujinta 1997 m. liepos 22 dieną, įsteigus Šiaulių vyskupiją. Atnaujintos Kunigų tarybos kadencijos laikas tęsis iki 2007 m. liepos 29 d.