Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

GYVYBĖS DIENAI skirti renginiai Kaune (2005.04.22)

2005 balandžio 18, 16:59
15 val. parodos „Pradėti kūdikį – tai pratęsti Kūrimą“ (EV, 43) atidarymas;
16 val. konferencija Kauno kurijoje, skirta Jono Pauliaus II enciklikos „Evangelium Vitae“ dešimtmečiui paminėti;
19 val. Eucharistijos adoracijos naktis „Už Gyvybę“ jėzuitų bažnyčioje.

Šiemet sukanka 10 metų kai buvo paskelbta popiežiaus Jono Pauliaus II enciklika „Evangelium Vitae“ („Gyvybės Evangelija“). Joje Šventasis Tėvas dar kartą paragino viso pasaulio katalikus kasmet švęsti Pasaulinę Gyvybės dieną (pirmą kartą tokį pasiūlymą pateikė Kardinolų Konsistorija 1991 m.): „Šios Dienos šventimas turėtų būti parengtas ir vykdomas, aktyviai dalyvaujant visiems vietinės Bažnyčios nariams. Pirmiausias jos tikslas būtų padėti individualioms sąžinėms, šeimoms, Bažnyčiai ir visuomenei pripažinti žmogaus gyvybės prasmę ir vertę visais jos etapais ir visomis sąlygomis“ (EV 85). Mūsų šalyje pirmą kartą Gyvybės diena paminėta 1994 m. Pasaulio gydytojų federacijos „Už gyvybę“ Lietuvos asociacijos iniciatyva, o nuo 1998 m. – Lietuvos Vyskupų Konferencijos nutarimu Gyvybės diena švenčiama kasmet paskutinį balandžio sekmadienį. Lietuvos vyskupijų Šeimos centrai savo kasdieniu darbu puoselėja pagarbą žmogaus gyvybei nuo pat prasidėjimo momento iki natūralios mirties.

Balandžio 22 d., penktadienį, 15 val. parodos „Pradėti kūdikį – tai pratęsti Kūrimą(EV, 43) atidarymas Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje, Rotušės a. 28.

Fotografijų autorius Sigitas Kondratas.

Atidarymo metu koncertuos Kauno styginių kvartetas, meno vadovas S. Bartulis.

Paroda eksponuojama nuo balandžio 22 d. iki gegužės 8 d. Muziejus dirba nuo trečiadienio iki sekmadienio 11-17 val. Parodos lankymas nemokamas.

16 – 18 val. Konferencija skirta Jono Pauliaus II enciklikos „Evangelium Vitae“ dešimtmečiui paminėti Kauno arkivyskupijos kurijoje, Rotušės a. 14 a.

Konferencijos programa:

16.00-16.15   JE arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Minint Jono Pauliaus II enciklikos „Evangelium Vitae“ dešimtmetį.

16.20-16.35   Gyd. Banga Kulikauskaitė. „Sutaikykite žmonės su gyvybe“ (EV, 99).

16.40-16.55   Ona Darbutaitė. „Gyvybė visada yra gėris“ (EV, 33).

17.00-17.15   Doc. Alina Šaulauskienė. „Elkitės kaip šviesos vaikai“ (EV, 95).

Nominacijų „Už gyvybę“ įteikimas.

17.20-18.00   Agapė.

Konferencijos metu koncertuos Naujalio muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis. Koncertmeisterė R. Mačiulienė, mokytoja R. Bandzaitytė.

19 val. Eucharistijos adoracijos naktis „Už Gyvybę“ iš 22 į 23 d. Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje Kaune, Rotušės a. 8, pradžia 19 val., Šv. Mišios – 21 val.

„Marijos radijas“ eteryje Gyvybės dienai skirta: laidų ciklas sekmadieniais nuo 16 iki 17 val. ir maldos akcijos intencijomis 14 val. rožinio malda. Kaune FM 95,7; Klaipėdoje FM; 106 Šiauliuose FM 91,8

Diskusijos jaunimui tema: „Gyvybė visada yra Gėris!“ EV, 34. Organizuoja „Pažink save” programos savanoriai. 1,5 val. susitikimą pravedame mokyklose, jaunimo organizacijose ir parapijose.

Išsamesnė informacija Kauno arkivyskupijos Šeimos centre: tel. (37) 207598, adresas: Aukštaičių g. 10, Kaunas, el. paštas: seimos.c@kn.lcn.lt

Balandžio 24 d., visoje Lietuvos Katalikų Bažnyčioje minint Gyvybės dieną, ir Kauno arkivyskupijos bažnyčiose bus meldžiamasi už žmogaus gyvybę bei visus ja besirūpinančius.

Kaunas jazz 2005 festivalio sakralinės džiazo muzikos koncertas dedikuotas Pasaulinei gyvybės dienai: balandžio 24 d., sekmadienį, 16 val. Vytauto Didžiojo bažnyčioje (Aleksoto g. 2, Kaunas), koncertuos CAPPELA‘A (Lietuva).

Maldos akcija Gyvybės dienai ir Motinos dienai paminėti: EUCHARISTIJOS ADORACIJA „Žmogaus gyvybė – tai Dievo regėjimas“ Jonas Paulius II (EV,38) Kauno arkikatedros bazilikos Švč. Sakramento koplyčioje, nuo balandžio 24 d. – GYvybės dienos, iki gegužės 8 d. – Motinos dienos, kasdien 9.30–18 val. Melsimės už šeimų atvirumą gyvybei, gyvas ir mirusias mamas bei už gyvybės kultūros skleidėjus. Kviečiame visų parapijų tikinčiuosius, jaunimą – studentus, moksleivius aktyviai dalyvauti Švč.Sakramento adoracijoje.