Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Seminarai tikybos mokytojams bei katechetams, 2005 m. II pusmetis.

2005 gegužės 24, 15:10

1. Liepos 11–13 d. Kvalifikacinis seminaras “ Katechezės nuoseklus kelias rengiant vaikus   sakramentams”. Lektoriai iš Prancūzijos: Marie Terese Reneaux, Cathy Mierzviak, dr. kun. Charles Niqueux ir kiti. Seminaras vyks Šiluvoje, Jono Pauliaus II namuose (M.Jurgaičio a. 5, Šiluva, Raseinių raj.) Pradžia 10 val. Mokestis kiekvienam dalyviui už parą 31 lt. (nakvynė ir trya maitinimai); už patalinę – 2 litai; viso: 95 lt. + kelionė. Organizuoja Panevėžio VKC. Registruotis KAKC iki š.m. liepos 1 d.

2. Liepos 27–29 d. Kvalifikacinis seminaras “Ekumenizmas ir Šventasis Raštas”. Lektorius – kun. dr. Gerd Birk SVD, Miuncheno religijos pedagogikos centro profesorius. Kaune, Pažaislio vienuolyne. Pradžia 10 val. Dalyvio mokestis 10 lt. + mokestis už nakvynę.

3. Rugpjūčio 17–19 d. Parapinės katechezės seminaras “ATEIK… PASILIK… SEK…”. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje (Kalvarijų g. 325). Mokestis 80 lt. (už nakvynę, maistą, ir metodinę medžiagą). Registruotis KAKC iki š.m. birželio 20 d.

4. Spalio 7 d. Kvalifikacinis seminaras “Tikint bręsti katalikų Bažnyčios tikėjimo šviesoje; tikėjimo tiesų atskleidimas ir jų pritaikymas dorinio moksleivių ugdymo pamokose.” Seminaro autoriai ir vedėjai: S. Palionienė – katalikų tikybos mokytoja ekspertė, J. Jančiukienė – katalikų tikybos mokytoja metodininkė, A. Mikulevičienė – katalikų tikybos mokytoja metodininkė, J. Martinėnienė – katalikų tikybos mokytoja metodininkė ir A. Girininkienė – katalikų tikybos mokytoja metodininkė. Kauno arkivyskupijos katechetikos centre (A.Jakšto g. 4). Pradžia 10 val. Mokestis 5 lt.

5. Spalio 28 d. Kvalifikacinis seminaras “Suaugusių  įtraukimas, ruošiant vaikus ir jaunuolius lytiniam gyvenimui”. Lektorėdoktorantė Onutė Darbutaitė. Pradžia 12 val. KAKC (A.Jakšto g. 4). Mokestis 5 lt.

6. Lapkričio 18 d. Kvalifikacinis seminaras “Tikybos dėstymo ir gamtos mokslų integracijos galimybės”. Lektorės – mokytoja metodininkė Aušrelė Krunglevičiūtė ir fizikos mokytoja metodininkė Zita Vobolienė. Pradžia 10 val. KAKC (A.Jakšto g. 4). Mokestis 5 lt.

7. Gruodžio pradžia. Kvalifikacinis seminaras–rekolekcijos “Išgyventi advento stebuklą”.  

Į visus seminarus reikalinga išankstinė registracija:

Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, A. Jakšto g. 4, LT-44279 Kaunas, tel. (37) 32 04 72, 32 04 69; mob. (615) 72032, el. paštas: katechetikos.c@kn.lcn.lt