Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Dailininko Liudo Truikio 100 metų jubiliejui skirtas minėjimas Šančių bažnyčioje (2005.05.26)

2005 gegužės 24, 15:38

Gegužės 26 d., ketvirtadienį, Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje Kaune vyko įžymaus dailininko ir scenografo Liudo Truikio 100 metų jubiliejui skirtas minėjimas. Ta proga Kauno miesto simfoninis orkestro (meno vad. ir dir. Pavel Berman) muzikantai atliko J. Naujalio, W. A. Mocarto, E. Griego kūrinius. Po to švęstoje Eucharistijos liturgijoje melstasi už dailininką bei visos Truikių šeimos mirusiuosius.

Šiuo renginiu taip pat pažymėta dail. L. Truikio Šančių bažnyčioje kurtos freskos „Archangelai“ restauracijos pradžia. Ta proga Šančių seniūnas Arvydas Rymeikis trumpai apžvelgė spalvingą dailininko ir scenografo, dar prieškariu pelniusio pasaulinį pripažinimą, biografiją. Seniūnas pastebėjo, jog Liudas Truikys nepaprastai daug prisidėjo pripildydamas tiek Kauno, tiek ir visos Lietuvos elitinio meno aruodą. „Todėl džiugu, - sakė seniūnas, - kad šioje bažnyčioje jo tapyta freska „Archangelai“ po restauracijos pradės antrąjį savo gyvenimą dėka įvairių institucijų“.  Restauruojama bus Kultūros vertybių apsaugos departamento, Kauno m. savivaldybės bei Šančių parapijos lėšomis. Šios parapijos klebonas kun. Virginijus Veprauskas dėkojo visiems puoselėjantiems dail. L. Truikio, kurį dvasininkas lygino su M. K. Čiurlioniu, paveldą ir teigė, jog „mes vis dar nepakankamai suvokiame šio ypatingos vertės kultūrinio palikimo bei tinkamai neįvertiname paties Liudo Truikio“. Restauravimo darbai truks iki šių metų lapkričio, o kitą pavasarį vėl bus pratęsti bei užbaigti iki 2006 metų rudens. Darbus atliks UAB „Restauravimo projektai“.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel.: (37) 409025, (687) 85387, el. paštas: info@kn.lcn.lt