Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kunigų paskyrimai Kauno arkivyskupijoje (2005 m. rugsėjis)

2005 rugsėjo 01, 12:38

2005.09.04 kunigo šventimai suteikti diakonui Nerijui Vyšniauskui, jis išleistas tęsti studijų VDU magistrantūroje ir įpareigotas padėti Kauno arkikatedros bazilikos pastoracijoje.

2005.09.06 diakono šventimai suteikti Kastyčiui Šulčiui, pastoracinei praktikai jis paskirtas į Šv. Juozapo parapiją Kaune.

Kan. dr. Petras Smilgys paskirtas padėti Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos pastoracijoje.

Kun. Gintaras Pūras atleistas iš Surviliškio parapijos klebono pareigų.

Kun. Skaidrius Kandratavičius atleistas iš Raseinių parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Paberžės ir Surviliškio parapijų klebonu.

Kun. Gintaras Blužas atleistas iš Kauno Šv. Juozapo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Raseinių parapijos vikaru.

Kun. Remigijus Kuprys paskirtas Kauno Šv. Juozapo parapijos vikaru.

Kun. Mindaugas Pukštys paskirtas VDU kapelionu bei įpareigotas padėti Kauno arkikatedros bazilikos pastoracijoje.

Mons. dr. Artūras Jagelavičius įpareigotas padėti Kauno arkikatedros bazilikos pastoracijoje.

Prel. dr. Vytautas S. Vaičiūnas OFS įpareigotas padėti Kauno arkikatedros bazilikos pastoracijoje.

Kun. dr. Romualdas Dulskis įpareigotas padėti Kauno arkikatedros bazilikos pastoracijoje.

Kun. Kęstutis Kėvalas įpareigotas padėti Kauno arkikatedros bazilikos pastoracijoje.

Kun. Ričardas Banys SDB paskirtas padėti Kauno Gerojo Ganytojo parapijos pastoracijoje.

Kun. Ladislovas Baliūnas SJ paskirtas Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektoriumi.