Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

„Kaip išbristi iš skurdo duobės?“ – LKMA Kauno skyriaus diskusijų vakaras (2006.01.26)

2006 sausio 27, 16:27

Sausio 26 d. VDU Katalikų teologijos fakultete Lietuvių katalikų mokslų akademijos (LKMA) Kauno skyrius surengė tradicinį diskusijų vakarą, kurio tema tąkart buvo „Minimalus atlyginimas. Kaip išbristi iš skurdo duobės?“. Vakaro dalyviai išklausė dr. doc. Daliaus Raškinio pranešimą „Minimalaus užmokesčio padidinimo įtaka verslui“. Pranešimo pagrindą sudarė LR ūkio ministerijos užsakymu atliktas tyrimas apie minimalaus darbo užmokesčio (toliau – MDU) įtaką smulkiajam ir vidutiniam verslui. Pranešėjas pateikė medžiagos apie Tarptautinės darbo organizacijos kriterijus, pagal kuriuos yra nustatomas MDU (pvz., vienas iš jų – šeimos pragyvenimo poreikis). Skirtingai nuo kitų Europos šalių, kur MDU reguliuoja arba įstatymai, arba jis nustatomas darbdavių ir profsąjungų susitarimu, Lietuvoje MDU nustato tik valstybė, nes darbuotojų interesus ginančios profsąjungos nėra pakankamai stiprios. Prelegentas supažindino su kitose šalyse (pvz., Lenkijoje) taikoma MDU diferenciacija atsižvelgiant į darbuotojų amžių bei darbo patirtį; Lietuvoje MDU yra nediferencijuojamas. Tyrimo metu apklausus 400 vidutinių ir mažų įmonių paaiškėjo, jog trečdalis jų savo darbuotojams moka minimalų atlyginimą; 26 procentai įmonių prieštarautų  minimalaus atlyginimo padidinimui. Anot dr. D. Raškinio, didinti MDU iki 600 litų per mėnesį valstybė turi galimybių, ir tai įmonių pelno nesumažintų  arba sumažintų tik labai nedaug.

Į diskusijų vakaro dalyvių klausimus, kodėl valstybė negali padidinti MDU bent iki 1000 litų ir labiau garantuoti žmonėms pragyvenimą, prelegento nuomone, tai sužlugdytų smulkųjį verslą Lietuvoje; daugelis įmonių tiesiog bankrutuotų. Kaip priemonę skurdui mažinti Lietuvoje, remdamasis atliktu tyrimu, prelegentas nurodė MDU diferencijavimą pagal gamybos šakas, taip pat darbo užmokesčio skaičiavimo metodikos keitimą bei neapmokestinamo minimumo didinimą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt