Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Katalikų teologijos fakulteto restauruotų pastatų komplekso atidarymas (2002 10 23)

2002 spalio 23, 16:09
Trumpas reportažas apie spalio 23 d. Kaune, Gimnazijos g. 7, iškilmingai atidarytą naujai restauruotą bei rekonstruotą pastatų kompleksą, kuriame įsikūrė Vytauto didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakultetas.

Spalio 23 d. Kaune, Gimnazijos g. 7, iškilmingai atidarytas naujai restauruotas bei rekonstruotas pastatų kompleksas, kuriame įsikūrė Vytauto didžiojo universiteto (VDU) Katalikų teologijos fakultetas (KTF).

Šis pastatų kompleksas buvo pastatytas 1925 m. pagal inžinieriaus Felikso Vizbaro projektą. Pagrindinis komplekso akcentas – Šv. Zitos draugijos Centriniai rūmai – stilizuotas renesanso ir klasicizmo formų pastatas buvo ne tik tuo metu vienas gražiausių Kaune, bet ir įrengtas pagal paskutinius to meto technikos reikalavimus, o puošni susirinkimų salė, dabartinė Didžioji aula, tuometinės spaudos teigimu netgi pranoko Rotušės “Baltosios gulbės” salę.

Prasidėjus pirmajai sovietų okupacijai 1940 m. žiemą Šv. Zitos Draugijos pastatai buvo nacionalizuoti ir perduoti Butų ūkio valdybai. Po antrojo pasaulinio karo juos kartu su Butų ūkio valdyba valdė ir Pirčių-skalbyklų trestas, kadangi viename iš jų buvo skalbykla. Nuo 1961 m. pastatai priklausė Ekonomikos technikumui.

1991 m. gruodžio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu nugyventi pastatai grąžinti Kauno arkivyskupijos kurijai, kuri 1997 m. juos perdavė Universitetui. Komplekso restauravimo darbai pradėti 1999 m. rugsėjį. Pagrindiniai rūmai, su 170 vietų Didžiąja aula, prikelti iš griuvėsių ir iškilmingai atidaryti 2001 m. vasario 15 d. Na o dabar užbaigti atstatymo darbai visame likusiame pastatytų komplekse, kur įsikūrė KTF dekanatas pastatas su koplyčia, Didžioji ir kitos auditorijos, kompiuterių klasės, vienu metu talpinančios 460 studentų, gražiai sutvarkyta aplinka. Rūmų restauravimo, rekonstrukcijos bei pritaikymo projektą sukūrė architektės Rimantė Gudienė ir Liuda Perevičienė. Šio komplekso atstatymui ir įrangai išleista per 8 milijonus litų.

Atidarymo iškilmėse kalbėjęs VDU rektorius profesorius Vytautas Kaminskas teigė, kad “Universiteto įkūrimo 80-mečio, kuris minėtas vasario 16-ąją, jubiliejiniai metai vainikuojami gražia dovana – restauruotais Katalikų teologijos fakulteto rūmais.” Padėkojęs visiems prisidėjusiems prie šių rūmų atstatymo, VDU rektorius džiaugėsi: “Manau niekas neabejoja, kad Katalikų teologijos fakultetas papuošė Kauno senamiestį. <…> Daugiau Tau, Alma Mater, tokių įkurtuvių!” – užbaigė prof. V. Kaminskas. Po to, statybininkams perdavus simbolinį fakulteto rūmų raktą dekanui mons. doc. dr. Vytautui Steponui Vaičiūnui, rektorius V. Kaminskas ir arkivyskupas S. Tamkevičius perkirpo simbolinę juostą.

Naujųjų Katalikų teologijos fakulteto koplyčią bei visą rūmų kompleksą pašventinęs KTF Didysis kancleris Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, “kaip simboliška, kad KTF įsikuria pastatuose, priklausiusiuose Šv. Zitos draugijai, kurios pašaukimas buvo – tarnauti vargšams. Tad ir visiems čia studijuojantiems ir dirbantiems linkiu niekada neužmiršti, kad pirmasis mūsų visų pašaukimas yra tarnauti žmogui”, – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.

Atidarymo iškilmėse dalyvavo bei šių pastatų šeimininkus sveikino daug garbingų svečių – Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministras Vytautas Monkevičius, Kauno m. meras Giedrius Donatas Ašmys, miesto Tarybos, savivaldybės bei Seimo nariai, LKMA pirmininkas ir Telšių vyskupas Jonas Boruta, gausus kunigų, studentų, dėstytojų, miesto inteligentijos būrys.