Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pasaulinei ligonių dienai paminėti skirtos pamaldos Kaune (2006.02.10-11)

2006 vasario 08, 14:02

Minint Pasaulinę ligonių dieną Kaune numatomos pagrindinės pamaldos:

vasario 10 d., penktadienį, 16 val. Kauno medicinos universiteto klinikų koplyčioje šv. Mišių koncelebracijai vadovaus arkivysk. Sigitas Tamkevičius;

vasario 11 d., šeštadienį, 18 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje pamaldoms už ligonius bei jų slaugytojus vadovaus arkivysk. Sigitas Tamkevičius.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt

Išsamiau apie Pasaulinę ligonių dieną bei popiežiaus Benedikto XVI patvirtintą Apaštališkosios penitenciarijos paskelbtą dekretą dėl visuotinių atlaidų šia proga – skaitykite Vatikano radijo lietuviškosios redakcijos parengtą informaciją (žr. žemiau, arba http://www.oecumene.radiovaticana.org/lit/Articolo.asp?c=64817)

Pasaulinė ligonių diena kasmet minima vasario 11-ąją, tai yra tą pačią dieną kai Bažnyčios liturginis kalendorius mini ligonių globėjos Lurdo Mergelės Marijos šventę. Prieš trylika metų popiežiaus Jono Pauliaus II įvesta Pasaulinė ligonių diena pirmą kartą buvo iškilmingai švenčiama būtent Lurdo šventovėje, kur devynioliktojo amžiaus vidury apsireiškė Mergelė Marija. Kitų metų pasaulinės ligonių dienos buvo švenčiamos kitose Dievo Motinos šventovėse arba vietinių Bažnyčiose pasiūlytose vietose. Šiemetinės, keturioliktosios Pasaulinės ligonių dienos pagrindiniai renginiai vasario 11-ąją vyks Australijos Adelaidės Šv. Pranciškaus Ksavero katedroje. Ypatingas dėmesys šiemet bus skiriama psichikos ligomis sergančių žmonių problemoms.

Popiežiaus patvirtintame Apaštališkosios penitenciarijos paskelbtame dekrete pirmiausia primenamos pagrindinės sąlygos visuotiniams atlaidams gauti: Sunkios nuodėmės neslegiama sąžine dalyvauti Mišiose, priimti Komuniją ir pasimelsti popiežiaus intencijomis.

Ypatingieji visuotiniai atlaidai suteikiami visiems žmonėms, kurie įvykdydami bendrąsias sąlygas atlaidams gauti, vasario 11-ąją dalyvaus Adelaidės katedroje vyksiančiose pagrindinėse Pasaulinės ligonių dienos iškilmėse arba dalyvaus Mišiose tose bažnyčiose, kuriose Pasaulinės liginių dienos renginiai vyks vietiniu mastu.

Pasaulinės ligonių dienos visuotinius atlaidus gali pelnyti taip pat tie visi žmonės, kurie vasario 11-ąją bent po kelias valandas skirs ligonių, ypač psichikos ligomis sergančių žmonių globai; sekdami Kristaus – Gerojo Samariečio pavyzdžiu skirs jiems savo laiką, savo maldas ir meilę, o taip pat pasižadės artimiausiu metu įvykdyti įprastines visuotinių atlaidų sąlygas, tai yra – dalyvaus Mišiose, priims Komuniją, melsis popiežiaus intencijomis.

Visuotiniai atlaidai suteikiami taip pat ligoniams, kurie, net jei ir negalėdami įvykdyti įprastinių visuotinių atlaidų sąlygų, vienysis malda su Šventuoju Tėvu, prašys Mergelės Marijos – Ligonių Sveikatos užtarimo visiems sergantiesiems, aukos Dievui savąsias kūno ir dvasios kančias.

Tame pačiame dekrete taip pat nurodyta, jog daliniai atlaidai suteikiami visiems žmonėms visame pasaulyje, kurie vasario 11 dieną savo mintimis ir malda vienysis su sergančiaisiais ir kenčiančiaisiais.

* * *

Kalbant apie visuotinius atlaidus, būtina dar pridurti keletą žodžių, nes šiais laikais, ypač nuo aktyvaus krikščioniško gyvenimo nutolusiems žmonės, atlaidai gali atrodyti kaip kažkokia senais laikais dvelkianti egzotika. Arba dar dažniau jie paprasčiausiai painiojami su nuodėmių atleidimu. Tarkim, Kalėdų ar Velykų proga, kai visuotiniai atlaidai suteikiami visiems kas priima popiežiaus apaštalinį palaiminimą, pasaulietinėje žiniasklaidoje
nesunku pamatyti teiginį, kad popiežiaus palaiminimas atleidžia nuodėmes. Iš tiesų gi taip nėra. Nuodėmių atleidimas ir vadinamosios „laikinosios bausmės“ panaikinimas yra, nors ir kai kuo panašūs, tačiau visiškai netolygūs dalykai. Nuodėmių atleidimas įmanomas tik vienu vieninteliu būdu – sakramentine išpažintimi. Tik Kristus Susitaikinimo sakramentu gali atkurti žmoguje malonės gyvenimą. Tačiau kiekviena nuodėmė, taip pat ir ta, dėl kurios Susitaikinimo sakramentu žmogus jau gavo atleidimą, vis tiek palieka pėdsakus, kuriuos gali pašalinti arba skaistykla po mirties arba Bažnyčios – šventųjų bendruomenės malda ir jos šventumas. Taigi, visuotiniai atlaidai yra tarsi visos Bažnyčios – tos, kuri jau yra danguje ir tos, kuri dar keliauja žemėje – solidarumo ženklas: visos Bažnyčios šventumas visuotiniais atlaidais panaikina bausmę už tas Bažnyčios narių nuodėmes, dėl kurių jie gailisi ir sakramentine išpažintimi gauna Kristaus atleidimą.