Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kovo 13-oji Šiluvos bazilikoje ir Lietuvos teatralų susitikimas (2006.03.13)

2006 kovo 15, 15:30

Kovo 13 d. Šiluvos Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje kaip ir kiekvieno mėnesio 13-tą dieną rinkosi maldininkai prašyti Motinos Marijos globos ir melstis visuotinės Bažnyčios bei Kauno arkivyskupijos intencijomis. Šią dieną taip pat melstasi už Lietuvos teatro meno puoselėtojus. Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, pamokslo metu apžvelgęs gavėnios sekmadienių Evangelijas ir kvietęs jomis remtis atsivertimo ir atgailos ženklinamoje gavėnios kelionėje.

Po šv. Mišių jų dalyviai rinkosi į Jono Pauliaus II namų salę, kurioje Kauno kurijos, Šiluvos parapijos bei Jono Pauliaus II namų iniciatyva įvyko Lietuvos teatrų atstovų susitikimas. Jame dalyvavo ir arkivysk. S.Tamkevičius, pasveikinęs teatralus ir padėkojęs už jų kūrybą.

Susitikime dalyvavusiems menininkams iš Klaipėdos ir Šiaulių dramos teatrų bei Kauno lėlių teatro buvo pristatytas popiežiaus Jono Pauliaus II „Laiškas menininkams”. Laišką pristatęs Vilkaviškio vyskupijos kun. Rytis Baltrušaitis, pats vadovaujantis Prienų krikščioniškojo teatro studijai ir režisuojantis jos spektaklius, atkreipė dėmesį į kupiną gyvybės ir dvasios proveržio Šventojo Tėvo tekstą, kviečiantį menininkus tęsti Dievo kūrybą ir „tarnauti grožio tarnyboje“.

Laiško teiginys „Bažnyčiai reikia meno. Ar galima būtų taip pat sakyti, kad menui reikia Bažnyčios?“ tapo dalyvavusiųjų susitikime diskusijos tema. Teatro meno kūrėjai pasidalijo mintimis apie teatro vaidmenį, kuris šių dienų visuomenėje vis dar yra pakankamai reikšmingas; pripažino, jog teatras turi daug sąsajų su Bažnyčia, nes taip pat ugdo žmogaus dvasią; apgailestavo, jog kūrėjai neretai turi vaikytis komercijos, siekdami išlikimo.

Tądien į Šiluvą susirinkę teatralai dėkojo už susitikimo ir diskusijų galimybę, nes, pasak Šiaulių dramos teatro trupės vedėjo aktoriaus Vlado Baranausko, „per ieškojimus surandamos vertybės“. „Šiandieninei visuomenei reikėtų daugiau vienų su kitais dialogo,“ – baigdamas susitikimą sakė arkivyskupas S.Tamkevičius.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.