Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

JONO PAULIAUS II I-ųjų METINIŲ MINĖJIMAS KAUNE (2006.04.02)

2006 kovo 22, 13:13

ŠVENČIANT PIRMĄSIAS POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II

IŠĖJIMO Į TĖVO NAMUS METINES

2006 balandžio mėn. 2 d.

12 val. Iškilminga Eucharistijos liturgija Kauno arkikatedroje bazilikoje,

vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius

(giedos Kauno arkikatedros bazilikos choras „Cantate“, vad. V. Vaitkevičienė).

15 val. Susitikimas – konferencija „Jonas Paulius II – gyvenimas, idėjos, veikla“

                Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje (Papilio g. 5, III a.). Programoje:

§ Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus žodis

§ Kun. Mindaugas Pukštys: Popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikatas pastoraciniu aspektu

§ Dr. Paulius Subačius: Popiežiaus Jono Pauliaus II įtaka visuomenei

§ Meninė programa:

      Kauno kunigų seminarijos studentai

      Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos auklėtiniai

Susitikimo–konferencijos metu veiks vaikų tarnybėlė, kad vaikai galėtų savu būdu žaismingai ir kūrybingai prisiminti popiežių, o jų tėveliai ramiau dalyvauti renginyje.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Kauno arkivyskupijos kurija

Išsamesnės informacijos teirautis:

tel. (37) 40 90 29 , mob. 8 687 71192
el.paštas: pastoracijos.t@kn.lcn.lt
puslapis internete: http://kaunas.lcn.lt/