Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno arkivyskupijos kredito unijos visuotinis narių susirinkimas (2006.03.17)

2006 kovo 18, 13:31

Kovo 17 d. vykusiame Kauno arkivyskupijos kredito unijos visuotiniame narių susirinkime aptarti praėjusių metų unijos veiklos rezultatai ir patvirtintas 2006-jų veiklos planas.

2005 metais kredito unija dirbo pelningai. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu dalis pelno skirta Šiluvos šventovės reikmėms bei Domeikavos Lietuvos kankinių parapijai paremti. Susirinkusiesiems buvo padėkota už aktyvų dalyvavimą kredito unijos veikloje bei priminta, kad kredito unija yra bendruomenės bankelis, suteikiantis savo nariams pačias palankiausias skolinimosi ir taupymo sąlygas. Esami nariai buvo paraginti prisidėti prie unijos auginimo, t. y. raginami kuo daugiau naudotis kredito unijos paslaugomis bei rekomenduoti tai daryti ir savo kolegoms. Dalyvaujant unijos veikloje skatinamas jos augimas, daugėja galimybių labiau paremti savo bendruomenę.

Kauno arkivyskupijos kredito unijos administracija,

Rotušės a. 14
LT-44279 Kaunas
Tel. (37) 42 26 72
Svetainė internete: www.arku.lt