Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno forumas Prisikėlimo bažnyčioje (2002 05 20)

2002 gegužės 31, 16:27

Gegužės 20 d. Kauno miesto dienos proga kauniečiai buvo pakviesti į pirmą kartą paminklinėje Prisikėlimo šventovėje organizuojamą miesto bendruomenės forumą. Kauniečius su miesto diena pasveikinęs LR Seimo pirmininkas Artūras Paulauskas, kalbėdamas apie tautos atgimimo simboliu vadinamą Prisikėlimo bažnyčią, pabrėžė, jog ši šventovė simbolizuoja ir tautos vienybę, nes šio pastato atstatymui lėšas aukojo visos Lietuvos gyventojai. Nors Seimo pirmininkas savo sveikinimo kalboje neužsiminė apie valstybės galimybę finansiškai paremti Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbus, tačiau to prašė miesto bei apskrities vadovai, dvasininkai.

Apie būtinybę atstatyti šią bažnyčią forume kalbėjo ir Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. "Esu įsitikinęs, jog yra neteisinga sostinėje statyti Valdovų rūmus, o laikinojoje sostinėje leisti vegetuoti Lietuvos Prisikėlimo šventovei. Valstybė turi padėti gydyti okupacijos padarytas žaizdas, o ne už žaizdų darymą kažkam numatyti skirti valstybines pensijas", – sakė arkivyskupas S. Tamkevičius ir susilaukė audringų forumo dalyvių plojimų. Jis taip pat išreiškė viltį, jog šventovė greitu laiku ne tik sušvytės visu grožiu, bet ir tarnaus "kaip Kauno žmones vienijantis ir jų dvasią keliantis simbolis". O žiniasklaidai ir miesto valdžiai arkivyskupas linkėjo pamatyti pozityvius ir sektinus Kauno gyvenimo įvykius, daugiau mąstyti apie teisingumą ir padorumą, visiems drauge veikti taip, kad mieste atsirastų daugiau gėrio.

Seimui bei Vyriausybei adresuotoje Kauno bendruomenės forumo deklaracijoje prašoma "neatidėliotinos finansinės pagalbos" atstatant Prisikėlimo bažnyčią. Be to, pabrėžiama, jog tolygesnis dėmesio ir lėšų paskirstymas Karaliaus Mindaugo karūnavimo, Valstybės tūkstantmečio ir kitų jubiliejų programose padarytų šias šventes iškilmingesnėmis visoje Lietuvoje. Prisikėlimo bažnyčia, kaip tautos padėka Dievui už atgautą laisvę, pradėta statyti 1934 metais. Nebaigtame pastate 1952 metais sovietinė valdžia nusprendė įkurdinti naujai kuriamą Kauno radijo ir televizijos gamyklą, kuri čia veikė iki pat Atgimimo.

Per pastarąjį dešimtmetį Prisikėlimo bažnyčios atstatymo darbams iš tikinčiųjų bei geros valios žmonių surinkta 4 mln. litų aukų, dar tiek pat skirta iš valstybės ir Savivaldybės biudžetų. Pagrindiniams vidaus darbams užbaigti dar reiktų apie 8-10 mln. litų. Šios lėšos būtinos baigti tinkavimo darbams, pakloti grindis, įrengti ventiliaciją, įvesti elektrą, sutvarkyti kanalizaciją.