Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

„Artumos“ 200-ojo numerio paminėjimas (2006.05.11)

2006 gegužės 12, 10:11

Gegužės 11 d. šv. Mišiomis Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto) bažnyčioje paminėtas 200-asis „Artumos“ mėnraščio šeimai numeris. Mišių koncelebracijai vadovavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, drauge koncelebravo būrelis katalikų žiniasklaidoje besidarbuojančių ar ją remiančių kunigų. Mišiose dalyvavo dabartiniai ir buvusieji žurnalo bendradarbiai, kitų žiniasklaidos priemonių darbuotojai.

Mišių įžangoje arkivysk. S. Tamkevičius (beje, pats dalyvavęs „Artumos” pirmtako mėnraščio „Caritas“ redkolegijoje) priminė entuziastingus katalikiškosios spaudos atkūrimo laikus ir drąsino ištvermingai tęsti darbą. Homilijoje bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius sakė, kad liturginio skaitinio psalmėje giedamos Dievo malonės ateina taip pat per užrašytą ir spausdintą žodį. Jis taip pat atkreipė dėmesį, jog katalikiškosios spaudos sėkmė priklauso nuo sutelktų jos kūrėjų ir skaitytojų pastangų.

Minėjimo dalyviai toliau bendravo agapėje. „Artumos” vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas dėkojo ankstesnėms redaktorėms: ses. Albinai Pajarskaitei MVS, Albinai Pribušauskaitei, ses. Birutei Briliūtei SJ, Vandai Ibianskai. „Artumos“ vyr. redaktoriaus pavaduotojai Reginai Pupalaigytei buvo įteiktas Lietuvos žurnalistų draugijos garbės raštas.

-kl-

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt