Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Vysk. A.Baranausko minėjimas Kaune (2002 11 26)

2002 lapkričio 25, 16:27
Lapkričio 26 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje Kaune vyko vyskupo A. Baranausko šimtųjų mirties metinių minėjimas.
Lapkričio 26 d. Kardinolo V. Sladkevičiaus memorialiniame bute-muziejuje Kaune vykusiame vyskupo Antano Baranausko šimtųjų mirties metinių minėjime dalyvavo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas mons. Vytautas S. Vaičiūnas OFS, Kauno kunigų dvasios tėvas prof. Arvydas P. Žygas, seminarijos klierikai, nemažas būrys kauniečių ir svečių. Literatūrologas dr. Juozas Jasaitis, apžvelgęs vyskupo gyvenimo ir kūrybos kelią, atskleidė naujų šio iškilaus lietuvių literatūros klasiko kūrybos bruožų, citavo A. Baranausko dienoraščius, laiškus, Vaižganto, Maironio, A. Jakšto prisiminimus. Kauno valstybinis choras giedojo A. Baranausko sukurtas giesmes, aktoriai skaitė poeto eiles. Kun. A. Žygas, kaip Seinų ir Punsko krašto lietuvis, apžvelgė vysk. A. Baranausko pėdsakus ir veiklą šiame krašte, akcentuodamas šios asmenybės didžiadvasiškumą ir nuopelnus puoselėjant lietuvybę, atkaklumą ginant krikščioniškąsias vertybes.