Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pristatytas naujas KEC projektas "Alfa" (2002 11 13)

2002 lapkričio 14, 16:32
Lapkričio 13 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje Katalikų evangelizacijos centras pristatė nuo 2003 m. sausio pradėsiantį veikti Lietuvoje visame pasaulyje per pastaruosius dešimt metų paplitusį evangelizacinį projektą – kursą "Alfa".
Lapkričio 13 d. Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje Katalikų evangelizacijos centras pristatė nuo 2003 metų sausio mėnesio pradėsiantį veikti Lietuvoje (pirmiausia Kauno rajono Rokų gyvenvietėje ir Katalikų evangelizacijos centre) visame pasaulyje per pastaruosius dešimt metų paplitusį evangelizacinį projektą – kursą Alfa (šis projektas vykdomas 121 pasaulio šalyje, į jį įsitraukę per 3 mln. žmonių). Kursas trunka vienuolika savaičių ir yra skirtas įvairioms žmonių grupėms: ieškantiems Dievo, norintiems susipažinti su krikščionybe, taip pat naujai įsitraukusiems į parapijos gyvenimą. Iš Kauno,Vilniaus, Vilkaviškio, Kretingos, Panevėžio, Marijampolės, Klaipėdos susirinkusiuosius su projektu supažindino Katalikų evangelizacijos centro darbuotoja A. Ivaškevičiūtė.

Pristatyme dalyvavęs Kauno arkivyskupijos generalvikaras kun. J. Ivanauskas padėkojo Evangelizacijos centrui už pastangas ieškant įvairių būdų, leidžiančių Šv. Dvasiai prabilti į mus. “Mes esam liudininkai, kiek daug žmonių praranda tikėjimą, ir bendruomenė, jausdama atsakomybę, turi rūpintis, kuo gyvena ir kuo tiki šalia esantys žmonės”, – sakė kun. J. Ivanauskas. Jis taip pat paakino puoselėti ir žadinti žmonių religinį jausmą.

Prezentacinio vakaro svečias iš Anglijos – anglikonų kunigas Geoff Price, turintis vadovavimo keturioms parapijoms patirtį, mokymo, pamokslavimo bei pastoracinės tarnystės įgūdžių bei ketverius metus kartu su žmona buvęs misijose Ruandoje, dalydamasis įžvalgomis apie Alfa sakė, kad šis kursas yra puikus būdas atnaujinti Bažnyčią iš vidaus ir pasiekti netikinčius. Pasak jo, baigę šį kursą žmonės, gyvenime turėję sunkumų dėl sveikatos, nenusisekusio vedybinio gyvenimo, nesupratę savo tikslo, jautę tuštumą, praradę džiaugsmą, atrado gyvenimo prasmę. “Iškovoti žmogų Jėzui nelengva, – sakė svečias, – Alfa – šiuolaikiškas būdas tai daryti. Vyksta dvasinė kova, kurą galima laimėti malda. Kai kurios grupės virsta maldos grupelėmis, pažadina žmonių iniciatyvą rūpintis kitais”.

Kursas susideda iš 10 mokymo sesijų: kas yra Jėzus? kodėl jis mirė? kas tikras dėl savo tikėjimo? kodėl ir kaip turėčiau skaityti Bibliją? kaip melstis? kaip Dievas mane veda? kaip atsispirti blogiui? ar Dievas šiandien gydo? Viena savaitė skirta Šv. Dvasios darbams. Po mokymo mažose grupelėse dalijamasi išgirstomis tiesomis ir apibendrinama įgyta patirtis. Grupę sudaro apie 10 žmonių ir vadovas.

Alfa projekto koordinatorė Lietuvoje L. Montvidaitė pažymėjo, kad šio kurso turinys pagrįstas asmeniniais išgyvenimais ir tikėjimu. Šiuo metu bendradarbiaujant su Alfa biuru Londone rengiama medžiaga, kurią bendruomenės galės įsigyti. Žmonės bus rengiami vesti Alfa kursą.