Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Šv. Cecilijos diena Kaune (2002 11 23)

2002 lapkričio 23, 16:17
Lapkričio 23 d. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune paminėta sakralinės muzikos ir giedotojų globėjos kankinės Šv. Cecilijos diena. Ta proga Šv. Mišias koncelebravo arkiv. S. Tamkevičius ir Kauno kunigai, giedojo parapijų bažnyčių, Sakralinės muzikos mokyklos jaunučių, vaikų ir “Pastoralės” chorai. Pamaldų metu melstasi už aktyvius Bažnyčios žmones, giesme prisidedančius prie liturginio bei Dievo šlovinimo.

Arkiv. S. Tamkevičius, dalydamasis įžvalgomis apie šv. Cecilijos herojišką ištikimybę ir besąlygišką meilę Kristui, pastebėjo, kad šiandien daug rašoma ir kalbama apie “dugno” žmones kaip didvyrius, bet beveik neprisimenami turtingos dvasios, drąsūs žmonės. “Šv. Cecilijos pavyzdys rodo, kad už visas prigimtines Dievo dovanas yra svarbiau ištikimybė Kristui ir prasmingiems idealams”, – sakė arkivyskupas, paakindamas savo gyvenimą grįsti šventumu.

Kauno dekanato dekanas bei Prisikėlimo parapijos klebonas kun. V. Grigaravičius padėkojo arkivyskupui, kunigams ir giesmininkams už šv. Cecilijos pagerbimą maldomis ir giesmėmis.