Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Advento susikaupimo vakaras Kauno aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams (2006.12.05)

2006 gruodžio 07, 15:32

Gruodžio 5 d. Kauno aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentai ir darbuotojai, prasidėjus advento laikotarpiui, buvo pakviesti dalyvauti susikaupimo ir susitaikymo vakare Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Vytauto Didžiojo universiteto bendruomenei jau įprasta susirinkti į tokio pobūdžio renginį. Šį kartą jis buvo organizuotas suvienijus įvairiose mokymo institucijose dirbančių ar savanoriaujančių akademinės sielovados srityje jėgas.

Trijų dalių vakare – Sutaikinimo pamaldose, šv. Mišiose ir agapėje – dalyvavo studentai ir dėstytojai, kurių po darbų ir studijų į Įgulos bažnyčią susirinko daugiau kaip šimtas. Visi atėjusieji į Sutaikinimo pamaldas išsitraukė lapelį iš stiklinės vazos su Šv. Rašto eilute, kuri buvo skirta šiam vakarui.

Susitaikinimo pamaldoms vadovavo kun. Gintaras Blužas, kuris savo homilijoje susirinkusiems priminė Dešimt Dievo žodžių, skirtų žmogui, prasmę ir laisvą žmogaus pasirinkimą apsisprendžiant, kuriuo keliu eiti: asfaltuotu, vedančiu į tikslą, ar žvyrkeliu, kuris gali nuvesti bet kur... Šios pamaldos daugeliui buvo stiprus vienybės su Dievu ir vienas kitu išgyvenimas. Pirmoji dalis užtruko ilgiau nei buvo numatyta, nes prie kunigų ėjo ir ėjo norintys susitaikyti su Dievu per Atgailos sakramentą. Į aukštus bažnyčios skliautus kilo susirinkusiųjų giesmės, kurioms vadovavo Jėzuitų bažnyčios moksleivių ir studentų šlovintojų grupė.

Šv. Mišias aukojo prel. doc. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS ir VDU kapelionas kun. Audrius Mikitiukas. Pastarojo pasakytas pamokslas turbūt nepaliko abejingų: kapelionas ragino neieškoti dovanų prekybos centruose, bet rasti laiko pabūti su artimais žmonėmis ir pasakyti, kad mylime juos. Nebijoti tapti tokiems, kaip vaikai, kad nereikėtų šalti kojų prie Dangaus vartų… Švenčiant Eucharistiją Dievą šlovino studentų grupė, antradieniais giedanti Švč. Sakramento koplyčioje.

Šiek tiek sušalę, bet laimingi vakaro dalyviai susirinko į bažnyčios rūsyje esantį kambarį. Iš šios agapės niekas neišėjo tuščiomis, bet atsigėrę arbatos ir pasivaišinę saldumynais, o svarbiausia – ramia širdimi ir šviečiančiu veidu.

Svetlana Adler, Irma Savickaitė

Kauno akademinės sielovados grupė