Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pašventintas Kauno Šv. Kryžiaus (karmelitų) parapijos centras (2006.12.07)

2006 gruodžio 08, 11:50

Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje gruodžio 7 dienos popietę, prieš pradėdamas kanoninę vizitaciją, Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas dr. Jonas Ivanauskas pašventino naujai suremontuotą parapijos centrą. Jis skirtas parapijos tikintiesiems, kurie galės čia susiburti ir plėsti sielovadinę veiklą. Naujosios patalpos bus naudojamos parapinei katechezei, čia įsikurs biblioteka, parapijos Caritas, Marijos legionas, vyks jaunimo susitikimai, sumos ir lenkų chorų repeticijos. Parapijos centro posėdžių salėje bus galima rengti konferencijas, įvairius kitus renginius, susirinkti maldos valandai.

 Klebonas kun. Emilis Jotkus

 Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt