Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Išplėstinis posėdis arkivyskupijos Katechetikos centre (2007.01.17)

2007 sausio 19, 18:31

Sausio 17 d. Kauno arkivyskupijos Katechetikos centre vyko išplėstinis posėdis. Jame, pasibaigus dvejų metų kadencijai, prisistatė ir mintimis bei planais apie savo indėlį į tikybos mokymą pasidalijo naujai išrinkti tikybos mokytojų Metodinės tarybos ir metodinių centrų vadovai. Beveik trečdaliu atnaujintos tarybos nariai bei nauji centrų vadovai buvo išrinkti parapijose, kur veikia metodiniai centrai, globojami parapijų klebonų ir savo veikloje vienijantys visus tikybos mokytojus. Kaip ir kitos švietimo sistemoje veikiančios įvairių mokymo dalykų tarybos, arkivyskupijos Metodinė taryba rūpinsis tikybos mokymo metodiniais aspektais, teiks metodinę pagalbą, rūpinsis priemonių leidyba ir kt. Tarybos pirmininke trečią kartą išrinkta Katechetikos centro metodininkė, tikybos mokytoja metodininkė Aldona Girininkienė. Posėdyje apsvarstyti ir nauji tarybos bei metodinių centrų veiklos nuostatai; jame dalyvavo ir prisistatė naujasis Katechetikos centro vadovas Artūras Lukaševičius.

Rengiantis Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejui, posėdyje svarstyta, kaip šią žinią perteikti mokiniams bei mokyklų bendruomenėms bei įsitraukti į bendrąją arkivyskupijos pasirengimo Jubiliejui programą. Visi metodiniai centrai trims amžiaus grupėms (pradinės klasės, V-VIII ir IX-XII klasės) rengs išplėstinius pamokų planus bei renginių scenarijus: jais nuo 2007 metų rudens galės pasinaudoti visi arkivyskupijos mokytojai.

Bendradarbiaujant su Kauno m. švietimo ir ugdymo skyriumi numatoma leisti knygelę su tikybos pamokų planais bei geriausiai pavykusių pamokos dalių aprašymais. Tikybos mokytojai pakviesti dalytis joje savo geriausia patirtimi Diskutuota apie videotekos plėtimo galimybes, dalytasi nuomonėmis, kaip išvengti jos nuostolių.

Katechetikos centro vadovo pavaduotoja Jolanta Jančiukienė pakvietė mokytojus tobulinti savo kvalifikaciją, rengtis atestacijai ir dalyvauti numatomoje dalyko įskaitoje kovo mėn.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt