Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kunigų susirinkimas (2007.02.20)

2007 vasario 20, 16:32

Vasario 20 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jam vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, dalyvavo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, arkivyskupijos dvasininkai.

Šio susirinkimo dalyviai turėjo progą susipažinti su 2006 metais vykusio IV Vilkaviškio vyskupijos Eucharistinio kongreso fotografuota medžiaga, kurią pristatė, taip pat rengimosi rūpesčiais, džiaugsmu ir patirtimi nuoširdžiai pasidalijo į Kauną atvykęs Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Kongreso medžiagą stebėjo ir bažnytinių institucijų darbuotojai, kurie kartu su dvasininkais aktyviai dalyvaus rengiantis neeiliniam arkivyskupijos gyvenimo įvykiui – Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų Jubiliejui.

Su 2006 metų pastoracijos situacija arkivyskupijoje bei ataskaita susirinkime dalyvavusius dvasininkus supažindino arkiv. S. Tamkevičius.

Kunigų susirinkimas baigtas malda ir agape. Kitas susirinkimas numatytas kovo 20 d. Kaune.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt