Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Gavėnios rekolekcijos Kauno I dekanato katechetams, tikybos mokytojams ir šeimoms (2007.03.31)

2007 balandžio 01, 16:40

Kovo 31 d. paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje vyko Kauno I dekanato parapijų katechetų, tikybos mokytojų ir šeimų rekolekcijos, kurių dalyviai buvo kviečiami atsinaujinti ir prasmingai praleisti gavėnią. Rekolekcijose dalyvavęs vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas vedė dvi konferencijas tema „Dievas ir šeima“. I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius vadovavo Švč. Sakramento adoracijos valandai. Šlovinimo ir Švč. Sakramento adoracijos metu giedojo Jėzuitų bažnyčios jaunimas ir Vytauto Didžiojo bažnyčios jaunimo grupė „ Ugnies vaikai“.

Visus sujaudino ir dvasiškai pakylėjo vyskupo J.Ivanausko išsakytos mintys apie tai, koks svarbus yra žmonių bendravimas šeimoje pasitikint Dievu. Vyskupas kalbėjo apie žmogų, kuris yra ypatingas Dievo kūrinys, todėl turime ieškoti būdų, kaip save branginti, o tai padeda šeima ir Dievas. Dalis žmonių nešioja savyje blogas mintis, neišsivaduoja iš pykčio, keršto. Ką daryti su tais debesimis? Kaip juos išsklaidyti, jei panikuojame ir manome, kad nieko negalima pakeisti? Pasak ganytojo, kad tai įveiktume, turime apmąstyti ir norėti tuo atsikratyti, prašyti Dievo ir šeimos narių pagalbos. Reikia patiems dėti pastangas, džiaugtis, kad galime pasitikėti Dievu, klausti ir ieškoti atsakymų bei leisti Jam veikti.

Vysk. J. Ivanauskas taip pat kalbėjo apie džiaugsmą ir jo šaltinį – Dievą. Mes turime norėti būti laimingi ir mūsų gyvenimas turi būti dovana kitam. Šeimoje svarbu abiem nešti kryžių, vienas kitam būti Dievo atvaizdu, palaikyti vienas kitą. Svarbu mokėti vertinti šeimos gyvenimo darną ir kokybę, tai, ką turime per ją ir antropologine, ir natūralia, ir teologine prasme. Labai svarbu saugoti vienas kitą ir santykį su Dievu bendroje maldoje.

Nors dalyvavusių rekolekcijose ir nebuvo ypač gausu, visus sušildė nuoširdžios ganytojo mintys ir ramybės šeimoje palinkėjimai, arbatos puodelis agapės metu, bendros maldos bei giesmės per adoraciją ir šv. Mišias.

Kauno I dekanato parapinės katechezės centro vadovė Nijolė Kulėšienė