Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos kunigų susirinkimas (2003 02 19)

2003 vasario 21, 01:39

Vasario 19 d. Kauno kurijoje vyko arkivyskupijos kunigų susirinkimas. Jo metu Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius kunigams pateikė išsamią apžvalgą apie praėjusių 2002-ųjų metų arkivyskupijos pastoracinę veiklą, statistinius duomenis bei finansinę padėtį.

Kitoje susitikimo dalyje diskutuota apie arkivyskupijos kunigų vaidmenį artėjant referendumui dėl stojimo į Europos Sąjungą. Sutarta, kad kunigai negali likti pasyvūs šiuo taip svarbiu reikalu visiems Lietuvos gyventojams bei valstybės istorijai. Tačiau, siekiant labiau patiems susipažinti su įvairiais šio klausimo aspektais ir norint tikintiesiems padėti geriau suprasti šio įvykio svarbą bei galimas pasekmes, nutarta į kitą kunigų susirinkimą (kovo 26 d.) pasikviesti atstovus iš Europos reikalų komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.