Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jonavos parapijoje švęstas programos “Atgaivink” užbaigimas

2003 vasario 01, 10:35
Nuo 2000-ųjų spalio pustrečių metų Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijoje buvo vykdoma parapijos atnaujinimo programa “Atgaivink”. Šios programos iniciatorė bei koordinatorė Lietuvoje sesuo Ignė Marijošiūtė daug kartų konsultavo įgyvendinančius programą šioje parapijoje. Čia susibūrė 10 tikėjimo pasidalinimo ir gilinimo grupelių. Programos koordinatorė parapijoje Nijolė Kulėšienė vedė seminarus grupelių vadovams, dalyvius aprūpino literatūra. Grupelių nariai kartą per savaitę rinkosi parapijos namuose ar kurio nors iš dalyvių bute, liudijo asmeninę tikėjimo patirtį, dalijosi gyvenimo, remiantis Šv. Raštu, įžvalgomis. Na, o šių metų vasario pradžioje parapijoje įvyko programos “Atgaivink” užbaigimo šventė. Programos dalyviai drauge meldėsi šv. Mišiose, apžvelgė programos turinį, aptarė grupelių darbą – pasidžiaugta, kad žmonės čia rado džiaugsmą, pasitikėjimą vieni kitais, ramybę, pagilino tikėjimą, geriau suvokė Katalikų Bažnyčios tikėjimo tiesas bei jų įgyvendinimą savo kasdienybėje. Jonavos dekanas šios parpijos klebonas kun. Sigitas Bitkauskas pasidžiaugė, kad tiek daug žmonių įsijungė į parapijos atsinaujinimą. Šventė baigėsi agape, kurioje betarpiškai pabendravo programos “Atgaivink”dalyviai, parapijos kunigai. Šia proga parapijos namuose surengta atskirų programos savaičių dalyvių nupieštų simbolių, nuotraukų paroda, surinkti straipsneliai, spausdinti rajono laikraštyje “Naujienos”.