Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Devintinių iškilmės Kaune (2002 06 02)

2002 birželio 02, 16:32

Daugelyje katalikiškų kraštų yra įprasta Dievo Kūno (Devintinių) iškilmės proga rengti procesijas miestų gatvėmis. Šiais metais Kaune buvo tęsiama Lietuvos II Eucharistinio kongreso metu atgaivinta tradicija ypatingu būdu pagarbinti Švč. Sakramentą per jo garbei skirtą iškilmę.

Birželio 2 d. iškilmės prasidėjo Kauno arkikatedroje bazilikoje šv. Mišiomis, kurias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei dvylika kunigų. Po Eucharistijos liturgijos prie arkikatedros procesijai su Švč. Sakramentu išsirikiavo keli tūkstančiai tikinčiųjų iš visų Kauno miesto parapijų, nešini vėliavomis, taip pat vienuolijų ir įvairių katalikiškųjų organizacijų atstovai, Kunigų seminarijos auklėtiniai, kurie vadovavo procesijos asistai. Procesija pajudėjo Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios link. Jos metu grojo Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestras (vad. A. Kukulskis) bei VRM I pulko pučiamųjų orkestras (vad. V. Šereckis). Procesiją rikiuoti ir tvarką palaikyti padėjo Lietuvos skautijos jūrų skautai.

Pirmą kartą pagarbinti Viešpatį Jėzų Švenčiausiajame Sakramente procesija sustojo prie Kauno arkivyskupijos Jaunimo centro Vilniaus gatvėje. Altorėlį čia buvo papuošę Jaunimo centro, Gyvenimo ir tikėjimo instituto bei Vilijampolės parapijos tikintieji. Ištrauką iš Evangelijos pagal Matą giedodamas skelbė mons. Petras Meilus. Antrojo sustojimo vieta buvo prie Muzikinio teatro esančiame miesto sode. Evangelijos pagal Morkų ištrauką čia pagiedojo kun. Vytautas Grigaravičius. Altorėlį puošė Šančių parapijos ir Katalikų evangelizacijos centro atstovai. Laisvės alėjoje – prie fontano ties Daukanto gatve – trečiojo sustojimo altorėlį buvo parengę Caritas, Šv. Antano bei Petrašiūnų parapijų tikintieji. Čia ištrauką iš Evangelijos pagal Luką giedodamas skelbė pranciškonas kun. Paulius Vaineikis OFM. Paskutinis sustojimas buvo paruoštas pačioje Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje, kur Evangeliją pagal Joną skelbė diak. Audrius Mikitiukas. Pabaigoje arkivyskupas S. Tamkevičius perskaitė Lietuvos pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai atnaujinimo maldą.