Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Savanorių vakaras arkivyskupijos kurijoje (2007.12.12)

2007 gruodžio 17, 09:11

Gruodžio 12 d. vakare į kuriją jaunuosius arkivyskupijos švenčių, įvairių renginių pagalbininkus į prieškalėdinį susitikimą pakvietė Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Savanoriai drauge su ganytoju šventė Eucharistijos liturgiją kurijos koplyčioje, vėliau dalyvavo agapėje. Pasidžiaugiant metų darbais, peržiūrėta filmuota medžiaga, nuotraukos, įamžinusios svarbiausius arkivyskupijos gyvenimo įvykius. Arkivyskupas papasakojo apie Šiluvoje vykstančius darbus, aptarta pagalba, kuri bus reikalinga per Jubiliejaus šventimo iškilmes 2008 m. rudenį. Jaunieji talkininkai susidomėjo ganytojo parodytomis senomis liturginėmis knygomis, Šiluvos istorijos dokumentais, kurie bus eksponuojami būsimajame muziejuje Šiluvoje. Sielovados programų koordinatorė Vaida Spangelevičiūtė dėkodama savanoriams pabrėžė, kokia svarbi krikščioniškoje tarnystėje yra meilė, tarpusavio supratimas ir palaikymas, kartu galimybė dvasiškai augti.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt