Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos institucijų darbuotojų prieškalėdinis susitikimas (2007.12.20)

2007 gruodžio 20, 16:22

Gruodžio 20 d. Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius prieš šv. Kalėdas, kaip ir kasmet, visus bažnytinėse institucijose dirbančius žmones pakvietė drauge švęsti Eucharistijos ir dalyvauti šventinėje agapėje. Šiemet šv. Mišios buvo švenčiamos Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje. Jų liturgijai vadovavo arkiv. S. Tamkevičius, koncelebravo vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas, institucijoms vadovaujantys dvasininkai. Šv. Mišių pradžioje arkiv. S. Tamkevičius pakvietė melstis vieniems už kitus ir dėkoti Dievui už praeitus metus.

Savo homiliją ganytojas skyrė būsimųjų švenčių temai, primindamas šv. Kalėdų esmę, kurią buitinių rūpesčių šurmulyje kyla pavojus užmiršti, ragino priimti Kalėdų žinią su vaiko atvirumu, atkreipė dėmesį į šios žinios viltingąjį pagrindą, jau šiandien teikiantį žmogaus gyvenimui svarią atramą ir tikrumą. Ganytojas pabrėžė, jog tik atsigręžimas į Kristų kiekvienam teikia tikrąją viltį ir ypač pasveikino tuos, kurie, laukdami Viešpaties Gimimo šventės, suskubo susitaikinti su Dievu ir vieni su kitais.

Po šv. Mišių institucijų darbuotojai buvo kviečiami į arkivyskupijos kuriją. Čia šventinėje agapėje drauge su ganytojais susirinkusieji laužė kalėdaičius, linkėjo vieni kitiems džiaugsmingų šventų Kalėdų. Kiekvienam asmeniškai arkivyskupas įteikė popiežiaus Benedikto XVI knygą „Kalėdų palaima“.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el.p. info@kn.lcn.lt