Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Paroda ir diskusija apie paminklinę Prisikėlimo šventovę Kaune (2003 04 09)

2003 balandžio 10, 16:40
Balandžio 9 d. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje pristatyta kilnojamoji paroda “Paminklinė Prisiskėlimo bažnyčia”. “Ši paroda surengta siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į Prisikėlimo šventovės atstatymo problemas”, – sakė parodos organizatorius Juozas Rimkus, pristatęs parodos stendus, kuriuose eksponuojama unikalių dokumentų, fotografijų, atspindinčių šios šventovės statybos pradžią ir eigą iki mūsų dienų. Tautiečių pasiryžimą Kaune, tuometinėje laikinojoje sostinėje, pastatyti tautos Atgimimo ir Vilties simbolį liudija parodoje eksponuojama pasiaukojimo Švč. Jėzaus Širdžiai akto kopija. Šis aktas kartu su iš Jeruzalės Alyvų kalno parvežtu akmeniu buvo įbetonuotas į šventovės pamatus, kuriuos pašventino arkiv. J. Skvireckas. Sovietų okupacijos pastangas ištrinti iš žmonių atminties šios šventovės reikšmę tautiniam Lietuvos atgimimui liudija paties Stalino 1952 m. vasario 8 d. pasirašytas dokumentas, kuriame įsakoma Kaune nebaigtos statyti bažnyčios bazėje įkurti Radijo aparatūros gamyklą.

“Trylikos metų tautos šventovės augimo darbai giliai simboliški”, – sveikindamas parodos atidarymo dalyvius sakė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Pasak jo, šventovė taip pat auga, keliasi drauge su Lietuva, ir visiems labai svarbu, kokia bus šio proceso pabaiga. Dėkodamas visiems, kurie darbu ir aukomis prisidėjo prie šios bažnyčios prisikėlimo iš griuvėsių, arkivyskupas pabrėžė, kad tai ne paprastos parapinės bažnyčios statyba, bet laisvės, atgimimo ir vilties įprasminimas.

Su Prisikėlimo šventovės atstatymo komiteto pastangomis ją prikelti supažindino prof. Vytautas Nezgada. Buvusio šventovės atstatymo komiteto pirmininko Šiaulių vyskupo E. Bartulio nuomone, surinkti reikiamas lėšas nebūtų sunku, jei sugebėtume padėkoti Dievui už atgautą laisvę. Anot Seimo nario Algirdo Saudargo, rūpinantis Prisikėlimo šventovės užbaigimu, būtina priimti principinius sprendimus: ar ši statyba bus amžina, ar ji turės pabaigą.

Šis klausimas svarstytas ir po parodos atidarymo prie apskritojo stalo vykusioje diskusijoje “Kodėl stringa bažnyčios atstatymas”, kurioje be arkiv. S. Tamkevičiaus, vysk. E. Bartulio ir Prisikėlimo parapijos klebono Vytauto Grigaravičiaus, taip pat dalyvavo Seimo nariai, Kauno miesto savivaldybės atstovai, kultūros ir visuomenės veikėjai, menotyrininkai, žiniasklaidininkai. Diskusijoje gvildenti lėšų paieškos organizavimo, paminklinės Prisikėlimo šventovės paskirties, infrastruktūros sukūrimo ir tolesnio eksploatavimo klausimai. Diskusijos metu išsakyta nemažai nuomonių, pateikta pasiūlymų, susilaukta ir kritikos.

Pokalbio dalyviai sutarė, kad be valstybės paramos sunku bus užbaigti statybos darbus, mat dar reikia apie 8 mln. litų. Lėšų ieškoma per valdžios institucijas, fondus, privačius aukotojus. Verta pastebėti, kad iš jau panaudotų atstatymo darbams beveik 8 mln. daugiau nei pusė sumos yra paaukota pačių tikinčiųjų. Įdomi ir dar viena detalė – Telekomo pagalba surengta akcija, kurios metu žmonės skambindami telefonu gali aukoti šventovės atstatymui; per pusantrų metų taip surinkta virš 100 tūkst. litų; pasidomėjus kiek žmonių jau pasinaudojo šia akcija paaiškėjo, kad sulaukta per 18 tūkst. skambučių; tuo tarpu per analogišką akciją Valdovų rūmams Vilniuje atstatyti skambinta apie 600 kartų, arba bemaž 30 kartų mažiau nei žmonių, parodžiusių savo valią paremti Prisikėlimo šventovę.