Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkivyskupijos jaunimo centro projektas informacijos savanoriams (2008.02.23)

2008 vasario 12, 17:41

Kauno arkivyskupijos jaunimo centras parengė projektą, padėsiantį ruošti informacijos savanorius, kurie galėtų rašyti pranešimus ir straipsnius Lietuvos žiniasklaidai apie įvairius krikščioniškus renginius. Iki vasaros numatyta surengti keturis seminarus, juose kviečiamas dalyvauti jaunimas nuo 16 iki 30 metų, norintis išmokti rašyti pranešimus spaudai, straipsnius, rengti interviu ir gautas žinias pasitelkti savo parapijos, bendruomenės poreikiams bei krikščionybei skleisti, krikščioniškai minčiai, gyvenimo būdui ir vertybėms populiarinti Lietuvos žiniasklaidoje.

Seminarus sudarys teorinė ir praktinė dalys, namų darbai, bus skiriama laiko asmeninei patirčiai, krikščioniškai pasaulėžiūrai ugdyti, maldai. Rudenį projekto dalyviai laikys egzaminą „Šiluvos jubiliejus žiniasklaidoje“, jiems bus įteikti pažymėjimai. Projekto koordinatorė Svetlana Adler. Pirmasis seminaras įvyks vasario 23 d. Išsamesnė informacija ir registracija arkivyskupijos jaunimo centre iki vasario 20 d.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt