Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kauno klinikose paminėta Pasaulinė ligonių diena (2008.02.11)

2008 vasario 12, 16:22

Kauno medicinos universiteto klinikose iškilmingai paminėta Pasaulinė ligonių diena. Šv. Mišių liturgijai klinikų Šv. Luko koplyčioje vadovavo prelatas habil. dr. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, koncelebravo klinikų kapelionas kun. Mindaugas Pukštys.

Šv. Mišių homilijoje prel. V. S. Vaičiūnas visiems susirinkusiems švęsti Eucharistijos – administracijai, medikams ir pacientams – kalbėjo, kad Pasaulinę ligonių dieną meldžiame paties svarbiausio dalyko – sveikatos, nes tam tikra prasme visi esame ligoniai ir reikalingi gydymo. „Nors ligonių diena yra paskelbta pasauline, Lietuvoje matome dar labai nedaug ją mininčių“ – sakė prel. V. S. Vaičiūnas. Dvasininkas kalbėjo apie mediko darbą ne vien tik kaip apie profesiją, bet ir kaip patį brangiausią pašaukimą, nes į mediko rankas atiduodama pati didžiausia atsakomybė – tai, kas yra svarbiausia – žmogaus sveikata, o kartais ir visas jo gyvenimas. Prelatas sakė, jog žmogaus būtis yra nepaprastai sudėtinga, jis niekada nebus visas pažintas ar atrastas, tačiau žmogus gali turėti santykį su Dievu. Todėl ligoninę, operacines, kiekvieno paciento lovą, gydytojų darbo kabinetus prelatas prilygino mažosioms šventovėms, nes čia vyksta tarnavimas ir atsidavimas su meile kiekvieno žmogaus kančiai. „Gydytojo malda gali būti širdies atodūsis ir gerai suleisti vaistai. Visa, kas susiję su medicina, yra šventa, nes žmogus, guldamasis ant operacinio stalo, žvelgia į mediką su didžiausiu pasitikėjimu ir viltimi“, – kalbėjo prel. V. S Vaičiūnas ir pabrėžė, kad medikui svarbu, bendradarbiaujant su Dievu, padaryti viską, kas yra įmanoma žmogiškomis jėgomis, viską, kas nuo žmogaus priklauso.

Pasaulinė Ligonių diena turėtų tapti visiems ligoniams dėkingumo Dievui už visus medikus ir medicinos personalą diena. „Klinikose dirba apie šešis tūkstančius įvairiausio personalo ir vienu metu gydoma apie du tūkstančius ligonių, todėl šiandien turime labai daug melstis“, – sakė prelatas V. S. Vaičiūnas.

Šv. Mišių pabaigoje KMUK kapelionas kun. M. Pukštys ir KMUK generalinis direktorius prof. Juozas Pundzius padėkojo prelatui V. S. Vaičiūnui už šv. Mišių auką, klinikų moterų ansambliui „Kolegės“ – už gražią ir širdį pakeliančią giesmę, o visiems susirinkusiems – už bendrą maldą.

Eglė Žemaitienė, Kauno medicinos universiteto klinikų atstovė spaudai