Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

PASKUTINĖS VAKARIENĖS Mišios arkikatedroje bazilikoje (2008.03.20)

2008 kovo 17, 15:10

Kovo 20 d. arkikatedroje bazilikoje iškilmingomis šv. Mišiomis paminėta Paskutinė vakarienė, kai Jėzus mazgojo kojas savo mokiniams, laužė su jais duoną taip įsteigdamas Eucharistiją ir kunigystę. Pamaldose gausiai dalyvavo tikintieji. Eucharistijos liturgijai vadovavo arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius. Koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, monsinjoras Adolfas Grušas, Kauno kunigų seminarijos ugdytojas kunigas Renato Abeni.

„Šiandien, Didįjį ketvirtadienį, pradėdami Velykų tridienį, pradedame švęsti giliausią Dievo meilės ir žmonijos išgelbėjimo paslaptį. Didysis tridienis – tai kiekvieno iš mūsų ir visos žmonijos paveikslas“, – homilijos pradžioje sakė vysk. J. Ivanauskas, pabrėždamas, jog Paskutinės vakarienės metu žmogaus išgelbėjimo drama pasiekia kulminaciją: Dievas ateina prie žmogaus ir parodo jam savo meilę iki galo. Homilijos klausytojai buvo kviečiami įsimąstyti į Petro paprieštaravimą, kad Mokytojas nuplautų jam kojas, ir paklausti savęs: ar mes esame tam pasirengę, ar esame pasirengę atverti Dievui savo širdis, leistis jo nuplaunamiems. Pasak ganytojo, bandymai be Kūrėjo tobulinti pasaulį kilę iš nemeilės, blaškymosi, puikybės, ir tik Dievas išvaduoja žmogų iš šitų beprasmiškų pastangų. Užbaigdamas ganytojas linkėjo atvirumo Dievui, kad Jėzus nuplautų mums kojas, mes galėtume sėsti prie jo stalo ir švęsti Prisikėlimą.

Šv. Mišių pabaigoje pagarbintas Švenčiausiasis Sakramentas procesija buvo perneštas į arkikatedros bazilikos koplyčią. Eucharistinį Jėzų tikintieji adoravo jau tyloje, nes vargonai bažnyčiose nutyla iki Velykų vigilijos. Uždengti kryžiai byloja pasirengimą Jėzaus kančios metui. Viešpaties kančios liturgija švenčiama Didžiojo penktadienio vakarą.

Kauno arkivyskupijos spaudos tarnyba, tel. (37) 409025, el. paštas info@kn.lcn.lt