Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos susitikimas (2003 04 23)

2003 balandžio 23, 15:50
Balandžio 23 d. Kauno senamiesčio vaikų dienos centre vyko visuotinis Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos susirinkimas. Susirinkime, kurį vedė Kauno vaikų dienos centro direktorė Olga Kazlienė, dalyvavo arkivyskupijos “Caritas” reikalų vedėja Onutė Virbašiūtė, “A. C. Patria” pirmininkė Neringa Junčytė, Lietuvos Kolpingo draugijos projektų koordinatorė Lina Buzelytė, vaikų dienos centrų vadovai, auklėtojai, koordinatoriai, savanoriai, socialiniai darbuotojai iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Susitikimo dalyviams sveikinimus atsiuntė arkivyskupas Sigitas Tamkevičius bei Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė V. Montrimienė. Susitikimo dalyvius tai pat sveikino bei kvietė bendradarbiauti, teikiant savanorių paslaugas darbe su vaikais A. C. Patria pirmininkė N. Junčytė ir Lietuvos Kolpingo draugijos projektų koordinatorė L. Buzelytė. Pasveikinusi dalyvius O. Kazlienė pasidalino įžvalgomis apie vaikų dienos centrų darbą, dieninę vaikų priežiūrą ir papildomą paslaugų spektrą tenkinant esminius vaiko asmenybės poreikius, paramą šeimoms, gerinant tėvystės ir motinystės įgūdžius jų namuose ir dienos centruose, pristatė prevencines programas, padedančias vaikui gyvenant biologinėje šeimoje integruotis į visuomenę bei savanoriško darbo bei bendradarbiavimo tarp Lietuvos vaikų dienos centrų svarbą. Po atstovų prisistatymo vyko diskusijos apie Lietuvos vaikų dienos centrų asociacijos kūrimo poreikį. Supažindinusi su tokios asociacijos kūrimo principais ir jos tikslais, t.y. siekti vaikų gerovės per vaikų dienos centrų teikiamų paslaugų spektrą, vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis, rengti ir įgyvendinti socialines, pedagogines, psichologines bei reabilitacijos programas vaikams ir jų šeimoms, O. Kazlienė pakvietė dalyvius išsakyti savo nuomonę ir norinčius jungtis į asociaciją, apsvarstyti jos įstatus. Po disputų buvo patvirtinti asociacijos įstatai, išrinkta asociacijos taryba iš 7 narių, atstovaujančių visas Lietuvos vyskupijas. Asociacijos tarybos pirmininke išrinkta O. Kazlienė, vicepirmininke – Rumšiškių vaikų dienos centro vadovė O. Budvydienė.