Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

CARITAS diena Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje (2008.04.20)

2008 balandžio 05, 22:00

Balandžio 20 d., sekmadienį, Kauno Šv. Antano Paduviečio parapijoje buvo organizuojama  diena, į kurią atvyko Kauno arkivyskupijos Carito reikalų vedėja ses. Viktorija Maknauskaitė ir Carito savanorės. Visus pasveikino parapijos klebonas kun. Vytenis Vaškelis.

Šv. Antano Paduviečio Carito reikalų vedėja Zinaida Fursaitė dirba 10 metų. Ji susitikime papasakojo: „Kad renginys būtų įdomus, kviečiau liudytojus iš parapijos bendruomenės, kurie yra susiję su Carito veikla. Eglė, 5 vaikų mama, ir Paulina, turinti 2 brolius ir seserį, dėkojo už materialinę pagalbą. Pauliną vis dar remia šeima iš Čekijos. Laurita, jauniausia iš septynių vaikų, sutiko paliudyti savo brolių ir seserų dalyvavimą Carito veikloje per 10 metų. Jūratė liudijo apie tai, kaip kartu su Kazyte priėmė ir dalijo Europos Sąjungos labdarą 2006 metais.<...>. Ina kreipėsi į Caritą pagalbos prieš 10 metų. Ji viena augina 3 sūnus. Caritui talkininkauja penkti metai. Ji dirba visur: gamino maistą vaikų stovyklose, padėjo organizuoti vasario 16 renginius, padeda dalyti labdarą. Mano svarbiausia užduotis – tai kviesti ir prašyti parapijiečius talkininkauti Carito veikloje Trys moterys, Janina, Kazytė ir aš, Carite dirbame 10 metų.“

Renginio metu parapijiečiai galėjo pavartyti albumo lapus apie Carito veiklą. Buvo padėkota viešnioms ses. Viktorijai ir Sigitai, trumpai ir išsamiai papasakojusioms apie Carito veiklą. Daug susižavėjimo žodžių buvo išsakyta rodytam Daliaus Ramanausko filmui apie Carito istoriją ir jo veiklą Lietuvoje. Ypač daugelį sudomino filmuota medžiaga, kur Carito istorija yra išsaugota senose nuotraukose ir senuose filmo kadruose. Kai kas žavėjosi jaunais karitiečiais, kitiems buvo gaila valgančių labdaros valgyklose... Karitietės linkėjo Daliui kūrybinės sėkmės, kuriant religinius filmus Lietuvoje.

Zinaida Fursaitė, Šv. Antano Paduviečio „Carito“ reikalų vedėja