Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Pastoracinė konferencija alkoholizmo klausimais (2003 04 03 - 05 01)

2003 gegužės 01, 14:53
Balandžio 30 d. – gegužės 1 d. Kulautuvoje esančiuose Jėzuitų namuose vyko pastoracinė konferencija, skirta alkoholizmo problemoms aptarti. Konferencijoje dalyvavo per tris dešimtis kunigų bei seminaristų iš Kauno arkivyskupijos, ją vedė prelegentai iš JAV – Gabrielius Kajeckas ir Ernest Raskauskas. Konferencijos metu aiškintasi, kas yra alkoholizmas, kaip šią ligą atpažinti, kokios jos socialinės ir pastoracinės pasekmės bei kaip su tuo kovoti. Prelegentų teigimu, efektyviausia pasaulyje pripažinta priemonė – tai vadinamoji dvylikos žingsnių programa, suformuota Anoniminių alkoholikų asociacijos.