Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Jonavoje paminėtas mons. V. Pranckiečio kunigystės jubiliejus

2008 liepos 28, 15:56

Liepos 20-oji Jonavos Šv. apašt. Jokūbo parapijos bendruomenei buvo dviguba šventė. Tądien buvo švenčiami parapijos globėjo Šv. apašt. Jokūbo atlaidai ir minimas altaristo jubiliato monsinjoro Vincento Pranckiečio kunigystės 60 metų jubiliejus. Šioje parapijoje dvasininkas darbuojasi jau 34 metus.

Iškilmės buvo pradėtos procesija aplink bažnyčią su Švč. Sakramentu, kurioje, kaip ir šv. Mišiose, dalyvavo gausiai susirinkę tikintieji. Šv. Mišias aukojo monsinjoras kartu su savo kurso draugais. „Mūsų buvo dešimt, – kalbėjo monsinjoras. – Dabar esam likę penki. Ir aš be galo džiaugiuosi, kad visi penki šiandien esame čia.“ Per pamokslą jubiliato kurso draugas, apaštalinis protonotaras kanauninkas Bronius Antanaitis parapijiečiams priminė V. Pranckiečio biografiją, dalijosi mokslo laikų prisiminimais, kaip didelę Dievo dovaną įvardijo iš to meto vyskupo Kazmiero Paltaroko rankų gautus kunigystės šventimus. Per šv. Mišias skambėjo Lietuvos nacionalinės filharmonijos solistės Juditos Leitaitės atliekamos giesmės.

Po pamaldų mons. V. Pranckietį sveikino bažnytinių ir visuomeninių organizacijų atstovai, draugai, artimieji. Deimantinio jubiliejaus šventė persikėlė į bažnyčios šventorių, kur tikintiesiems buvo surengta agapė ir pristatyta naujausia, dar leidyklos dažais kvepianti mons. V. Pranckiečio knyga „Padraugaukime“. Čia taip pat netilo sveikinimo žodžiai, susirinkusiuosius linksmino Čičinų, Upninkų, Jonavos „Bočių“, Liepių kaimo kapelos.

Birutė Steponavičiūtė, parapijos atstovė spaudai