Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Kard. J. Meisneris lankėsi Kauno Rotušėje (2008.09.15)

2008 rugsėjo 15, 17:03

Rugsėjo 15 d. ryte kardinolas J. Meisneris susitiko su Kauno miesto vadovais Rotušėje. Popiežiaus pasiuntinį pasitikęs Kauno miesto mero pavaduotojas K. Kuzminskas aprodė svečiui Burmistro kabinetą, kur K. Ignatavičius trumpai papasakojo apie Kauną, neseniai iškilmingai šventusį savivaldos 600 metų jubiliejų. Pagrindinėje salėje kardinolo laukė Kauno miesto Tarybos nariai, skambėjo Kauno sakralinės muzikos mokyklos merginų vokalinio ansamblio „Pastoralė“ atliekamos giesmės, ypač sužavėjusios svečią, nepašykštėjusį merginoms daug šiltų žodžių.

Sveikinimo žodį tarė ir galimybe sveikinti Šventojo Tėvo legatą Kauno miesto rotušėje pasidžiaugė Kauno mero pavaduotojas K. Kuzminskas. Savo kalboje vicemeras prisiminė popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymą Kaune, nuoširdžiai padėkojo už dėmesį Kaunui, mininčiam 600 metų savivaldos jubiliejų. „Jūsų apsilankymas skatina kauniečius dar labiau padėkoti Švč. Mergelei Marijai už nuolatinę globą ir laisvę Lietuvai“, – baigdamas sveikinimo kalbą sakė mero pavaduotojas. Įteikdamas kardinolui J. Meisneriui sidabrinį medalį, nukaldintą Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejaus proga, K. Kuzminskas sakė: „Tegul jis primins garbingos praeities mūsų miestą, glaudų ryšį su Katalikų Bažnyčia, kauniečių meilę bei pagarbą popiežiui Benediktui XVI, Jums Eminencija, kardinolams, asmeniškai Jo Ekscelencijai arkivyskupui metropolitui Sigitui Tamkevičiui, vyskupams ir visiems kunigams, vedantiems žmones tiesos ir šviesos keliu.“

Kardinolas J. Meisneris, dėkodamas už priėmimą, perdavė kauniečiams Šventojo Tėvo sveikinimą, linkėjimus ir palaiminimą ir patikino, kad išbandymus patyrusi lietuvių tauta „gali įnešti didelius lobius į bendrą aruodą“.

Padėkodamas už priėmimą kardinolas J. Meisneris įteikė Kauno mero pavaduotojui medalį, kuriame pavaizduoti Trys Karaliai (Kelne saugomos Trijų Karalių relikvijos) ir dar kartą padėkojo Nijolės Jautakienės vadovaujamos „Pastoralės“ merginoms už „nuostabų giesmių ir dainų rytą“.

Kaune kard. J. Meisneris dar lankėsi  arkikatedroje bazilikoje, Pal. J. Matulaičio parapijoje, Pažaislyje, Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, jėzuitų gimnzijoje. Prieš išvykdamas namo Vilniaus ligoninėje garbusis svečias aplankė sergantį kardinolą A. J. Bačkį.

Violeta Micevičiūtė, „Bažnyčios žinios“