Arkivyskupijos kronika 2002–2010 m.

Arkikatedroje bazilikoje – šv. Mišios už arkivyskupiją ir jos ganytoją (2008.11.11)

2008 lapkričio 11, 14:11

Lapkričio 11 d. 10 val. arkikatedroje bazilikoje Kauno arkivyskupijos kunigai ir tikintieji kviečiami dalyvauti Eucharistijos liturgijoje ir melstis už arkivyskupiją bei jos ganytoją arkivyskupą Sigitą Tamkevičių minint Ekscelencijos 70 metų amžiaus sukaktį.

Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba, tel. 40 90 25, el.p. info@kn.lcn.lt