į pirmą puslapį

Vyskupai ir valdytojai

 • 1926 – 1944 (– 1959)
  Arkivyskupas Juozapas Jonas SKVIRECKAS (1873–1959)
  Kauno arkivyskupas metropolitas nuo 1926 m. Nuo 1944 m. – ordinaras impedito, sukliudžius toliau atlikti ganytojiškas pareigas Lietuvoje
 • 1941 – 1944 (– 1992)
  Vyskupas Vincentas BRIZGYS (1903–1992)
  Kauno arkivyskupo augziliaras nuo 1941 m. Nuo 1944 m. sukliudyta toliau atlikti pareigas Lietuvoje
 • 1944 – 1947
  Prelatas Stanislovas JOKŪBAUSKIS (1880–1947)
  Kauno arkivyskupijos valdytojas 1944–1947 m. 
 • 1947–1965
  Kanauninkas Juozapas STANKEVIČIUS (1903–1974)
  Kauno arkivyskupijos valdytojas 1947–1965 m. (sykiu 16 metų administravo Vilkaviškio ir 8 metus Kaišiadorių vyskupiją)
 • 1965–1979
  Vyskupas Juozapas MATULAITIS-LABUKAS (1894–1979)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1965–1979 m. (sykiu administravo Vilkaviškio vyskupiją 1965–1979 m.)
 • 1969–1973
  Vyskupas Romualdas KRIKŠČIŪNAS (1930–2010)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1969–1973 m. (sykiu ir Vilkaviškio vyskupijos)
 • 1973– 1979–1988
  Arkivyskupas Liudvikas POVILONIS MIC (1910–1990)
  Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1973–1979 m.
  Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1979–1988 m. (sykiu buvo Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius)
 • 1984–1988–1989
  Vyskupas Juozas PREIKŠAS (1926–2018)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus augziliaras 1984–1988 m.
  Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius 1988–1989 m. (sykiu buvo ir Vilkaviškio vyskupijos augziliaras, paskui apaštališkasis administratorius)
 • 1989–1996
  Kardinolas Vincentas SLADKEVIČIUS MIC (1920–2000)
  Kauno arkivyskupas metropolitas 1989–1996 m.
 • 1986–1999
  Vyskupas Vladislovas MICHELEVIČIUS (1924–2008)
  Kauno arkivyskupijos apaštališkojo administratoriaus (sykiu ir Vilkaviškio vyskupijos) augziliaras ir generalvikaras 1986–1989 m. Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras ir generalvikaras 1989–1999 m.
 • 1991–1996, 1996–2015
  Arkivyskupas Sigitas TAMKEVIČIUS SJ (gim. 1938)
  Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras 1991–1996 m. Nuo 1996 m. gegužės 4 d. iki 2015 m. birželio 11 d. Kauno arkivyskupas metropolitas. Nuo 2015 m. birželio 12 d. Kauno arkivyskupijos apaštališkasis administratorius. Nuo 2015 m. liepos 11 d. Kauno arkivyskupas emeritas. Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. nominuotas kardinolu.
 • 1997–2002
  Vyskupas Rimantas NORVILA (gim. 1957)
  Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras 1997–2002 m., generalvikaras 1999–2002 m. Nuo 2002 m. Vilkaviškio vyskupas.
 • 2003–2012
  Vyskupas Jonas IVANAUSKAS (gim. 1960)
  Nuo 2002 m. Kauno arkivyskupijos generalvikaras, nuo 2003 m. Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras. 2012 m. vasario 11 d. paskirtas Kaišiadorių vyskupijos ordinaru.
 • 2012–2017
  Vyskupas Kęstutis KĖVALAS (gim. 1972)
  Kauno arkivyskupijos augziliaras nuo 2012 m. rugsėjo 27 d. iki 2017 m. gegužės 31 d. 2017 m. birželio 1 d. pradėjo tarnystę Telšių vyskupijos koadjutoriumi. Nuo tų pačių metų rugsėjo 18 d. yra Telšių vyskupas.
 • 2015–2019
  Arkivyskupas Lionginas VIRBALAS SJ (gim. 1961)
  Kauno arkivyskupas metropolitas nuo 2015 m. liepos 11 d. (iki 2016 m. liepos 16 d. buvo ir Panevėžio vyskupijos apaštališkasis administratorius) iki 2019 m. kovo 1 d. Nuo 2019 m. kovo 1 d. arkivyskupas emeritas.
 • Nuo 2018 m., 2019
  Vyskupas Algirdas JUREVIČIUS (gim. 1972)
  Kauno arkivyskupijos augziliaras ir generalvikaras nuo 2018 m. rugpjūčio 19 d. Nuo 2019 m. kovo 1 d. arkivyskupijos apaštalinis administratorius.